ชัยฤทธิ์ 40

พุธที่ 11 มกราคม 2549

     วันนี้ผมได้เดินทางมาถึง สสวท. ในช่วงบ่ายเนื่องจาก ผมได้ลา อาจารย์ดุสิต และ อาจารย์วิจิตร ไปหาหมอครับ พอมาถึงผมก็ได้จัดการงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จครับนั่นก็คือตัดต่อนั่นเองครับ โดยผมไปตัดต่อจากของแนนครับเนื่องจากแนนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปถ่ายทำโครงการที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรีครับ โดยตอนแรกผมได้ทำการเช็ค Disk ด้วย DPS Hardware พอเปิดเข้าไปถึงก็ให้เลือกไปที่ SCSI แล้วเลือก Volume 1 จากนั้นก็กด Speed test เครื่องก็จะทำการเช็คให้ว่ามีงานอยู่เยอะหรือไม่ ซึ่งเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปจนถึง Volume 4 ครับ จากนั้นให้เราเลือก ไปที่ Test แล้วกด Run test จากนั้นก็รอจนเครื่องเทสให้เราเสร็จ กด Ok เปิดโปรแกรม DPS Velocity  แล้ก็เปิดงานที่ตัค้างไว้ขึ้นมา ซึ่งแนนได้ตัดไว้เกือบเสร็จแล้วครับเลือไว้แค่ตอนจบผมก็เลยตัดต่อจนเสร็จครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของชัยฤทธิ์ความเห็น (0)