งานวันครู กิ่งอำเภอวังเจ้า

งานวันครูกิ่งอำเภอวังเจ้า ประจำปี 2549  จัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตประจำวันความเห็น (0)