16/1/49

  วันนี้ผมลาหยุดครับ เพราะรู้สึกไม่ค่อยสบาย