จากประสบการณ์KM ช่วยขับเคลื่อนPMQA.ในองค์กรภาครัฐ

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จากประสบการณ์KM ช่วยตอบPMQA

   

             เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น .  ผมแลคุณกมลรัตน์ นาคคำ (นวส.7ว)และคุณศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ(นวส.6ว) ไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( PMQA)จังหวัดกำแพงเพชร ณ.ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

              การประชุมครั้งนี้ เป็นการช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันตอบคำถาม ในหมวดที่3 คือ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งของคณะดำเนินงาน PMQA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องช่วยกันให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง ของการทำงานแต่ละหน่วยงาน  เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือ  เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนคนทำงานราชการเหมือนกัน การดำเนินการครั้งนี้ผู้ที่ทำหน้าที่บทบาทคุณอำนวยในกลุ่ม คือหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ของสำนักงานจังหวัด และที่ปรึกษา กพร. ผมต้องขอชื่นชมด้วยใจจริงที่สามารถทำหน้าที่บทบาทของคุณอำนวยได้ดีครับ

 

              บรรยากาศแห่งการเริ่มต้นพูดคุยกันของคณะทำงาน มีการนำเข้าสู่บทเรียน โดยบอกวัตถุประสงค์ของการพูดคุยกันในวันนี้ การกำหนดประเด็นคำถามนำ แล้วให้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ได้เล่าโดยสรุปของการทำงานในแต่ละหน่วยงานว่าที่ผ่านมามีการปฏิบัติอย่างไร พบปัญหาและข้อจำกัดอย่างไร จากนั้นก็มีเจ้าที่ผู้บันทึกในการจับประเด็น เพื่อจะสรุปข้อคิดเห็น ในแต่ละด้าน เพื่อให้ที่ชุมได้ช่วยกันเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังขาด เพื่อให้มีข้อสรุปชัดเจนหรือสมบูรณ์มากขึ้น

   

              ประเด็นคำถามหลัก ในการกำหนดกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นผู้รับการบริการของหน่วยงาน สำหรับของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย  สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด เราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือมีการแชร์ประสบการณ์ของการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน โดยได้กำหนดกลุ่มผู้รับการบริการออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1)กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกลุ่มอาชีพด้านการปลูกพืช   กลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์ และกลุ่มอาชีพด้านการประมง (2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มด้านการผลิต และกลุ่มด้านการบริการ  สำหรับอีก 5 หน่วยงานก็มีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเช่นเดียวกัน

 

         

               จากการที่ผมเคยมีประสบการณ์ด้านการทำหน้าที่บทบาทคุณอำนวย ในการจัดการความรู้มา มีความพึงพอใจในการทำหน้าบทบาท ของผู้แทนสำนักงานจังหวัด ที่มีการกระตุ้น ให้เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเล่าของผู้แทนหน่วยงานต่างฯ เป็นไปอย่างเพื่อนข้าราชการที่ทำงานด้วยกัน(นักปฏิบัติการ) แต่ที่สำคัญใจต้องมาก่อนนะครับ จึงจะทำให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน นะครับ

                   แต่ก็มีข้อสังเกตเช่นกัน จากการเล่า  แลกเปลี่ยน แชร์ ประสบการณ์  ที่เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือระดับผู้ปฏิบัติการ ทำให้เกิดพลังความคิดที่จะพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ต่อไปต้องเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ถึงจะมีอุปสรรคที่เป็นโจทย์ใหญ่ สำหรับคณะทำงานดำเนินการ PMQA  จะทำอย่างไร ให้CKO ของแต่ละหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ ต่อการตอบคำถามในPMQA  มากกว่านี้ครับ (หากท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเชิญแลกเปลี่ยนได้เลยครับผม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร#pmqa#kmเกษตรกำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 123957, เขียน: 01 Sep 2007 @ 10:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่สายัณห์

  • ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมา ลปรร.
  • ที่สมุทรปราการก็ทำเมื่อช่วง ก.ค. (แต่นำเข้าไปร่วมพิจารณากับหน่วยงานอื่นของจังหวัด) ผมก็ได้ร่วมดำเนินการด้วย
  • การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง ผมคิดว่ามันต้องเริ่มที่ใจกันก่อนนะครับ ถ้าใจไม่มา ปัญหาก็แก้ยาก

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้องวิศรุต  ขอบคุณครับที่มาแวะเยี่ยมและลปรร. เห็นด้วยครับ หากมีฐานการจัดการความรู้เป็น แน่นอนใจต้องมาก่อนแน่นอน หากจะพูดง่ายฯก็คือใจมา และแบ่งปัน ถึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่หากเราจะมองในองค์กรภาครัฐแล้วแน่นนอนครับ คลื่นลูกใหม่ ต้องเหนื่อยอีกระยะหนึ่ง คงจะเห็นผลแน่นอนครับ ทำไปเรียนรู้ไป  ทำไปพัฒนาไป เราต้องบอกตัวเองเสมอว่า ณ.วันนี้ตัวเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วครับผม   เราถึงจะไปสู่เส้นชัยในอนาคตได้นะครับน้องวิศรุตครับ