แนะนำการใส่ Javascript Badge ในเว็บไซต์ของตนเอง

ต่อจากบันทึกที่แล้ว ที่แนะนำให้ใส่ Javascript Badge ลงใน sidebar ด้านข้างของบล็อกตนเอง  

Javascript Badge สามารถนำไปใส่ยังเว็บอื่นๆได้ เช่น เว็บส่วนตัว หรือ เว็บขององค์กร ที่ตนเองสามารถเข้าไปแก้ไขในส่วนของการแสดงผลของเว็บไซต์นั้นได้ โดย การนำโค๊ด Javascript Badge ไปใส่ยังส่วนของเพจที่ต้องการครับ

ตัวอย่าง การใส่ Javascript badge ในเว็บส่วนตัว  คลิกที่นี่!

 

ตัวอย่าง การตกแต่ง Javascript badge โดยใช้ CSS

 

  1. เลือก JavaScript badge แบบ WithStylesheet
  2. ใส่โค๊ด CSS ดังต่อไปนี้

* {margin:0; padding:0;}

div.badge {
    width:400px; /*ตั้งความกว้างให้เหมาะสมกับหน้าเว็บตนเอง*/
    background-color:#66CCFF;} 

div.badge h1 {
    margin:5px;
    font-size:14px;}

div.badge ul li{
    border-top: 1px solid #ffcc66;
    background: #ffffff;}

div.badge ul li:Hover {
    background:#ffffcc;}

div.badge #announcement{
    overflow:auto;
    height:250px; /*ตั้งความสูงให้เหมาะสมกับหน้าเว็บของตนเอง*/
    width:auto;}   

div.badge ul li a:link{
    color:#993300;}

div.badge ul li a:visited{
    color:#993366;}

div.badge ul li a:hover{
    text-decoration:none;
    color:#FF6600;}

    3.  ส่วนของ html ให้ใส่

<head><meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;
charset=UTF-8" /></head>  


<body>

ข่าวประกาศและการใช้งานระบบ

</div>
</body>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้งานบล็อกความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ลองใช้แล้ว
  • เยี่ยมมากครับ
  • ขอบคุณครับผม
ดรสท
IP: xxx.158.231.34
เขียนเมื่อ 

ข้อ2. ค่าไฟฟ้า ของฟิล์ม

(ค่าไฟฟ้า) กรีวิตา หวานแก้ว BIN15341N

ค่าไฟฟ้า<?/center>

 

นางสาว กรีวิตา หวานแก้ว

ข้อ3. ปั๊มน้ำมัน ของฟิล์ม

 

ปั๊มน้ำมั?น

 

นางสาว กรีวิตา หวานแก้ว

(ปั๊มน้ำมัน) กรีวิตา หวานแก้ว BIT15341N
หมายเลข1 ---> ดีเซลหมุนเร็ว (HSD,0.035%S) ราคาลิตรละ 29.09 บาท
หมายเลข2 ---> ดีเซลหมุนเร็ว บี5 (HSD-B5) ราคาลิตรละ 29.69 บาท
หมายเลข3 ---> เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON) ราคาลิตรละ 37.4 บาท
หมายเลข4 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10) ราคาลิตรละ 31.34 บาท
หมายเลข5 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85) ราคาลิตรละ 19.82 บาท
หมายเลข6 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) ราคาลิตรละ 30.44 บาท
หมายเลข7 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) ราคาลิตรละ 33.84 บาท

ข้อ1. สถานีรถไฟ

(ระบบรถไฟฟ้าRMUTSB) กรีวิตา หวานแก้ว BIT15341N

ระบบรถไฟฟ?้าRMUTSB

 

นางสาว กรีวิตา หวานแก้ว