ความเห็น 2616733

แนะนำการใส่ Javascript Badge ในเว็บไซต์ของตนเอง

ดรสท
IP: xxx.158.231.34
เขียนเมื่อ 

ข้อ2. ค่าไฟฟ้า ของฟิล์ม

(ค่าไฟฟ้า) กรีวิตา หวานแก้ว BIN15341N

ค่าไฟฟ้า<?/center>

 

นางสาว กรีวิตา หวานแก้ว

ข้อ3. ปั๊มน้ำมัน ของฟิล์ม

 

ปั๊มน้ำมั?น

 

นางสาว กรีวิตา หวานแก้ว

(ปั๊มน้ำมัน) กรีวิตา หวานแก้ว BIT15341N
หมายเลข1 ---> ดีเซลหมุนเร็ว (HSD,0.035%S) ราคาลิตรละ 29.09 บาท
หมายเลข2 ---> ดีเซลหมุนเร็ว บี5 (HSD-B5) ราคาลิตรละ 29.69 บาท
หมายเลข3 ---> เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON) ราคาลิตรละ 37.4 บาท
หมายเลข4 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10) ราคาลิตรละ 31.34 บาท
หมายเลข5 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85) ราคาลิตรละ 19.82 บาท
หมายเลข6 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) ราคาลิตรละ 30.44 บาท
หมายเลข7 ---> แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) ราคาลิตรละ 33.84 บาท

ข้อ1. สถานีรถไฟ

(ระบบรถไฟฟ้าRMUTSB) กรีวิตา หวานแก้ว BIT15341N

ระบบรถไฟฟ?้าRMUTSB

 

นางสาว กรีวิตา หวานแก้ว