ICT การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

การจัดการเรียนการสอนระบบ Online
โรงเรียนบ้านกระถุน : ก้าวย่างการบริหาร ICT โรงเรียนขนาดเล็ก โดย  นายดาวหยาด ขันธ์เพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ             เมื่อกระผมเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ค่อนข้างวิตกกังวล   เนื่องจากสภาพอาคารเรียนค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม แต่เมื่อมององค์ประกอบภายในแล้วพบว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดคุณภาพสูงขึ้น เนื่องมีสภาพความพร้อมทางด้านบุคลากรคือครู ที่มากด้วยประสบการณ์และสื่อวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน           หลังไปรับตำแหน่งมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูในโรงเรียน เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาครูและคุณภาพของผู้เรียน และขอความเห็นกับคณะกรรมการสถานศึกษาและคระครู ถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน สิ่งแรกที่ดำเนินการคือการสำรวจการใช้ได้ของระบบ LAN ซึ่งโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์อย่างดี 12 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่อง SERVER 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิเตอร์ของครู 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียน 10 เครื่อง หลังจากนั้น จัดหาสื่อ CAI เพื่อ ใช้ในการเรียนการสอน โดยเมื่อมีการติดตั้งแล้วสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ทุกตัวแล้วเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง หลักจากนั้นก็นำคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในห้องเรียนต่างๆ ที่ครูมีใช้ไปเพิ่ม RAM แล้วติดตั้งระบบ LAN เพื่อ Online ไปยังห้องเรียนต่าง ๆ ให้สามารถเข้าเรียนได้           ต่อมาได้มีการติดต่อกับ บริษัท ทศท. ศรีสะเกษ จำกัด (โทรศัพท์ศรีสะเกษ) เพื่อติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียม ระบบ ipstar ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโทรศัพท์ศรีสะเกษเป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้มีการติดตั้งโปรแกรม Net Support School เพื่อใช้ในการช่วยสอนของครู ผ่านคอมพิวเตอร์ทุกตัวไปยังนักเรียนนักเรียนทุกคน อบรมให้ครูเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับการใช้ CAI การใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น และได้มีการจัดคาบสอนคอมพิยเตอร์ให้ครบทุกระชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษปีที่ 1 - 6 ครูมีความภูมิใจและพึงพอใจ และนักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและสามารถสืบค้นความรู้ต่าง ๆ จากอิเตอร์เน็ตได้ และมีสนุกสนานกับการเรียนและการใช้อิเตอร์เน็ต           ก้าวย่างต่อไปคือ การมีโปรแกรมระบบฐานข้อมูล Intranet  ในโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านกระถุน จังหวัดศรีสะเกษ

คำสำคัญ (Tags)#ict#cai#การจัดการเรียนการสอนระบบ online

หมายเลขบันทึก: 123827, เขียน: 31 Aug 2007 @ 16:09 (), แก้ไข: 14 Apr 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

น่าสนใจดีนะครับ

หัวใจของการพัฒนาคือ
1. ต้องรู้อดีต/รากเหง้า อันเป็นสาเหตุของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. ศึกษาปัจจุบัน ให้รู้จริงว่า อันไหนเป็นปัญหา อันไหนเป็นความต้องการ
3. กำหนดทางเลือก บนความพร้อมหรือทรัพยากรหรือทุนที่มีอยู่(อย่างจำกัด)
4. ดำเนินการตามทางที่เลือกไว้แล้ว ด้วยธรรมาภิบาล
5. หวังความสำเร็จได้เกินร้อยครับ

ประมวล จามรี 3
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

เราพึ่งทราบและเข้ามาเยี่ยมชมวันนี้ ยินกับระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนนะเพื่อน...

ดีนะที่เด็กๆได้เรียน คอม ตั้งแต่ ป.1 เลย...ที่โรงเรียนของเรามีคอมคิดว่าพอนะ

แต่จัดคาบสอนให้เฉพาะ ป.4-6 เท่านั้น ตอนนี้ครูสอนคอม เน็ท ย้ายแลกเปลี่ยน ไม่มีใครสอนเลย...

เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายของ ผอ. เศร้านะเพื่อน...

อำพร ชัยอาวุธ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่ท่านก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ผมพยายามติดต่อกับท่านอยู่หลายครั้งแต่ไม่ค่อยสะดวก ผมทราบจากเพื่อนท่เรียนด้วยกัน เขาบอกว่าท่าน เข้าสู่ตำแหน่งแล้ว แต่ไม่รู้โรงเรียน วันนี้พึ่งทราบจากรายงานการประชุม เขต ๑ จึงขอแสดงความยินดีครับ

จากลูกศิษย์ แก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

scp
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เสน่ห์ สาต่างใจ
IP: xxx.172.110.108
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี บังเอิญเข้าไปอ่านเว็บบอร์ดของจามรี3 แล้วเข้ามาอ่านบล็อกของพี่ ผมเอกฟิสิกส์รุ่นน้องภุมริน3 สารคาม ยินดีกับตำแหน่งและความเป็นผู้บริหารมืออาชีพขอให้พัฒนาเด็กต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ ผมอยู่เถินวิทยา ลำปาง

khwan
IP: xxx.26.232.53
เขียนเมื่อ 

ระลึกถึงเพื่อนจามรี 3 เสมอ และขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในวิชาชีพของเพื่อน ...เพื่อนจามรี 3 กาฬสินธุ์