ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์....ค้นหา-อ่าน-ยืม-คืน-บันทึก-พิมพ์ ด้วยตนเอง

แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย

           คุณเคยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือยังคะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของเราก็มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ เหมือนๆ กับห้องสมุดระดับอุดมศึกษาอื่นๆ แต่หนังสือที่จัดให้บริการ ณ ปัจจุบันเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศทั้งหมด ยังไม่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาษาไทยให้บริการ
           ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้บริการ ได้แก่ Net Library, Kluwer Online, Knovel และ Grolier Online ซึ่งจะแนะนำให้ท่านทราบต่อไปว่า แต่ละฐานนั้นมีขอบเขตเนื้อหาอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยค่ะ
           ก่อนที่จะทำความรู้จักฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรามารู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันก่อนดีกว่าค่ะ
           หากท่านติดตาม Blog นี้มาแต่เริ่มต้น ท่านจะเห็นว่ามีการนำเสนอแหล่งสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากฐาน OPAC, ฐาน Union Catalog, ฐาน E-Journal และ ฐาน E-book เป็นลำดับที่ 4  

           
           4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทรัพยากรสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดหามาเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือ อ่าน  ยืม - คืน พิมพ์และบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดก็สามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อความต้องการ บทความนี้ได้อธิบายขอบเขตและเงื่อนไขการใช้  พร้อมกับอธิบายขั้นตอน การอ่าน ยืม-คืน และจัดการข้อมูล โดยมีภาพประกอบทำให้สามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้บริการ ได้แก่
          1. Net-Library 
          2. Kluwer Online 
          3. Knovel Online
          4. Grolier Online
              

ประวัติการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ........

         เรื่องราวเกี่ยวกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าสังเกตจะเห็นว่าผู้เขียน ได้ปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ลองเข้ามาดูเรื่อยๆ นะคะ เพราะ Blog นี้จะไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่จะนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอค่ะ


เอกสารอ้างอิง
         
         วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม. (2548). Net-Library E-book. วารสารอินฟอร์เมชั่น. (12)2; .....................  
         Help. (2007). (online) Retrieved february 25, 2007, from  www. pttp://www.netlibrary.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งสารสนเทศ#หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขบันทึก: 123671, เขียน: 31 Aug 2007 @ 10:37 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 11:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)