ประชุม เหลียวหลังแลหน้าองค์กรการเงินชุมชน โดยหน่วยงานพัฒนาและภาคีที่เกี่ยวข้อง

วันที่14ก.ย.2550 ที่กทม.
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน  โดยการสนับสนุนของสกว.    จะจัดประชุมหัวข้อการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ครั้งที่ 1) โดยหน่วยงานพัฒนาและภาคีที่เกี่ยวข้อง      เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชน รวมทั้งการตั้งโจทย์วิจัยและพัฒนาที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานใน วันที่14ก.ย.2550      ที่กทม. กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.                       ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.                       ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุม

09.10 - 12.00 น.                       นำเสนอผลงานการจัดการความรู้เป็น

เรื่องเล่าและเอกสารประกอบของแต่ละหน่วยงาน หัวข้อ เหลียวหลัง

 แลหน้า     การขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชนตามแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                  -การดำเนินงานในภาพรวม

                                                  -ตัวอย่างเด่นของการสนับสนุน

กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่และข้อค้นพบเพื่อการสื่อสารขยายผล

                                                   -ระบบและกลไกสนับสนุนองค์กรการ

เงินและสวัสดิการชุมชนในภาพรวม อุปสรรคสำคัญที่ควรมีการศึกษาวิจัย

12.00 - 13.00 น.                       รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 15.00 น.                      นำเสนอต่อ สรุปภาพรวมการนำเสนอ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15.00 - 16.00 น.                       หารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน ผ่านงานวิจัยและพัฒนา

16.00 น.                                   ปิดการประชุม

ผู้สนใจติดต่อคุณภีม ภคเมธาวี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-673501
คุณพรรษกร นางนวล โทรศัพท์ 08-5814-4561         
คุณรัชนี สุขศรีวรรณ โทรศัพท์ 08-9881-6870

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 123670, เขียน: 31 Aug 2007 @ 10:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)