เสวนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย

ทบทวนเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน  โดยการสนับสนุนของสกว.    จะจัดเสวนา ทบทวนความรู้เรื่ององค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย   เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนในประเทศไทยใน
วันที่ 13ก.ย.50 ที่กทม. กำหนดการ
08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.           ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุม

09.10 - 09.30 น.           นำเสนอ ปริทัศน์วรรณกรรมการจัดสวัสดิการ

                         ชุมชนในประเทศไทย

   โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 09.30 - 12.00 น.           เสวนาประด็น -วิถีพลัง และสถานภาพขององค์กรการเงิน ชุมชนในฐานะเครื่องมือทางการเงินเพื่อการพึ่งตนเอง และระบบสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาคน และสร้างทุนทางสังคม

-การเคลื่อนตัวของสังคมไทย(วิถีอุบัติใหม่) เช่นการเติบโตของประชากร สูงวัย

การเปลี่ยนผ่านของวิถีวัฒนธรรมชุมชนและความเป็นสังคมเมือง เป็นต้น

ซึ่งเป็นบริบทใหม่ของประเทศไทย -ความสอดคล้องของเครื่องมือกับบริบทใหม่ของประเทศ ?

12.00 - 13.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 14.00 น.           นำเสนอร่างโครงการวิจัยการจัดสวัสดิการชุมชนในประเทศไทยและ โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนในต่างประเทศ

14.00 - 16.00 น.           อภิปรายประเด็นวิจัยและกระบวนการของงานวิจัยและพัฒนาที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนในฐานะเครื่องมือทางการเงินเพื่อการพึ่งพาตนเองของคนเล็กคนน้อยและการพัฒนาสังคมภายใต้บริบทใหม่ของประเทศไทย

16.00 น.                       ปิดการประชุม

ผู้สนใจติดต่อคุณภีม ภคเมธาวี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-673501
คุณพรรษกร นางนวล โทรศัพท์ 08-5814-4561         
คุณรัชนี สุขศรีวรรณ โทรศัพท์
08-9881-6870

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินชุมชน#ระบบสวัสดิการชุมชน

หมายเลขบันทึก: 123666, เขียน: 31 Aug 2007 @ 10:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)