วันนี้เป็นวันที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บ http://gotoknow.org รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนได้ออกสมุดบันทึกเล่มแรกให้กับตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้นานมาแล้วที่ตั้งใจว่าจะเขียนบันทึกให้กับตัวเองสักหน่อย แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ซื้อสมุดบันทึกให้กับตัวเองเสียที