นิสิตชีววิทยาปี 1 พบที่ปรึกษา (beeman)

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครั้งต่อไปพบกันวันพุธที่ 18 ม.ค. 2549 เวลา 13.00-14.00 น. ที่ห้อง Sc3-107

   เมื่อวาน (14 มกราคม 2549) มีกิจกรรม ชีวสัมพันธ์ ตอนหนึ่งมีการพบกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผมดูแลนิสิตปี 1 จำนวน 27 คน พยายามจะสร้างทีม โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ แต่ก็ยังไม่สามารถรวมนิสิตได้ครบ แต่อย่างน้อยได้สัก 50 % ก็ยังดี นิสิตปี 1 ในการดูแลของผมที่มาวันนี้มีดังภาพที่ 1 และ 2 เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) กันเล็กน้อย สรุปว่า เราอยากมีกิจกรรมที่พบกันบ่อย ๆ  ครั้งต่อไปที่จะพบกัน เป็นวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 13.00-14.00 น. ที่ห้อง Sc3-107 ครับ...

   
 
  ภาพที่ 1 จากซ้ายไปขวา จีรภัทร,จันทร์เพ็ญ,จารุวรรณ,ชลธิชา,วีระกุล,
  นายวีระกุล สุขสบาย,นายเลิศลักษณ์ เทียนแจ่มและนายอนุพงษ์ แนวผุน
   
 
  ภาพที่ 2  แถวในจากซ้ายไปขวา ขวัญฤดี มหิงษา, ขวัญชนก อุปการะ
  ขนิษฐา กวางษี และ แพรนภา สวนแก้ว

   ก่อนหน้านี้ผมก็ได้นำรายชื่อนิสิตมาลง และพยายามถ่ายภาพนิสิตเหล่านี้ไว้เพื่อให้จำได้ เลยรวบรวมนำมาไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)