ชื่นชมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-KM)

Panda
ผมมีความชื่นชมและใช้วิธีการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้นแบบ เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการความรู้ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           

       ผมได้รับโทรศัพท์จาก ตูน (คุณเจนจิต รังคะอุไร)   ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของรางวัลคุณประสานจาก สคส.    ให้ช่วยเขียนมุมมองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในสายตาของผมให้ประมาณครึ่งหน้าด่วน   ผมรับปากว่าได้ครับจะพยายามรีบเขียนให้ โดยไม่สอบถามอะไรเพิ่ม    เนื่องจากว่า   ผมมีความชื่นชมและใช้วิธีการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้นแบบ เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการความรู้ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ มมส. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดการความรู้ ในปี 2550 นี้อยู่แล้ว

            ผมได้รู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้การจัดการความรู้ของ ม. นเรศวร อย่างละเอียด   ผ่านบล็อกขอ   ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ได้บันทึกวิธีการ หลักการเกี่ยวกับการใช้ บล็อก ส่งเสริมการจัดการความรู้ และ สร้างเครือข่ายชุมชนฅนปฏิบัติ (CoP) ต่าง ๆ   เพื่อ นำเอา ผลสำเร็จ ที่เป็นประสบการณ์จริง   มาทำการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ลปรร.) และสามารถนำพลังนั้นมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ได้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น เกลียวพลังของการพัฒนาคน และพัฒนางาน กลายเป็นจุดที่เป็นความเชื่อ และศรัทธา และมีผลเชิงบวก ต่อการดำเนินงานด้าน KM ใน มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมาก
        ยิ่งเมื่อได้ไปร่วมงานเสวนา UKM 8   ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดแล้ว  ทำให้ผมเห็นการทำงานด้านการจัดการความรู้ของ มน. ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า   เกิดจากการทำงานกันเป็นทีมอย่างแท้จริง และ ทุกคนทำงานกันอย่างทุ่มเท   ทีมงานของ มน. นั้น มีทั้งที่เป็นผู้บริหาร ระดับคณบดี   อาจารย์   และ บุคลากรสายสนับสนุนต่าง ๆ หลายระดับ   โดยเฉพาะท่านอาจารย์ วิบูลย์ในฐานะคุณเอื้อนั้น   ท่านติดตามงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้กำลังใจผู้ทำงานดี อย่างสม่ำเสมอ    ทำให้บุคลากรของ มน. และ หน่วยงานของ มน. ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากทาง สคส. จำนวนมาก    จากการใด้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา UKM หลาย ๆ ครั้งติดต่อกัน มักได้ยินได้ฟัง   ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช   ผู้อำนวยการ สคส. กล่าวชื่นชม ถึงความก้าวหน้า และรูปแบบ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า น่าจะใช้เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี   จากการที่ผมได้สัมผัสมาแม้ไม่มากนัก ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับว่า      ถือเป็นแบบอย่างได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานมหาวิทยาลัย    ผมจึงไม่แปลกใจที่เลยที่ทาง สคส. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัด มหกรรมการจัดการความรู้ภูมิภาค ครั้งที่ 1   ( กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง ) ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน 2550 ที่จะถึงนี้ครับ

       <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">    อ้างอิง  1.  การประกันคุณภาพ กับ การจัดความรู้ในมหาวิทยาลัย(http://gotoknow.org/blog/phyto/37092)
               2.     KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร (อีกครั้ง) (http://gotoknow.org/blog/nurqakm/37049)
               3.     ท่านจะได้อะไรบ้างจากงาน มหกรรม KM ภูมิภาคที่ มน.(http://gotoknow.org/blog/nurqakm/122294)</p>         ข้างล่างคือความคิดเห็นของผมเมื่อ 4 ก.ค. 2549 เพื่อยืนยันความชื่นชมของผมต่อ  NUKM และใช้เป็นต้นแบบ มองความเชื่อมโยงระหว่าง QA กับ KM ครับ  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Panda
เมื่อ อ. 04 ก.ค. 2549 @ 22:25 [44636] [ลบ] </p><ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ขอบคุณท่านอาจารย์ ที่สรุปได้อย่างยอดเยี่ยมครับ สำหรับคนใหม่อย่างผม เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ ความเชื่อมโยงระหว่าง  การประกันคุณภาพ (QA) กับ การจัดการความรู้ (KM) และการเชื่อมโยงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">ขอนำไปขยายต่อด้วยนะครับ</li> </ul>  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Panda

คำสำคัญ (Tags)#nukm#msukm#team b#มหกรรมจัดการความรู้ภูมิภาค#ครั้งที่ 1

หมายเลขบันทึก: 122790, เขียน: 28 Aug 2007 @ 19:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เห็นชื่อเรื่องปุ๊บ ก็รีบเข้ามาอ่านเลย
  • สรุปสั้นๆ แต่ได้ใจความชัดแจ้งครับ
  • ขอขอบคุณท่านอาจารย์ Panda ครับ (ช่วยโฆษณางานให้อีกแรง)
  • ขอร่วมแสดงความชื่นชมทีม NU-KM ด้วยคนนะคะ
  • เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จัก UKM ค่ะ ที่ UKM-8 มน.เป็นเจ้าภาพ  และทำให้อยากรู้จักมากยิ่งขึ้นๆ ๆ
  • เพราะประทับใจทีมของมหาวิทยาลัยนเรศวรมากค่ะ