มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : ศูนย์ฐานเทคโนฯ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : ศูนย์ฐานเทคโนฯ

คำสำคัญ (Tags)#มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : ศูนย์ฐานเทคโนฯ

หมายเลขบันทึก: 122783, เขียน: 28 Aug 2007 @ 19:25 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

นางสาวอัญชิษฐา พวงศรี
IP: xxx.9.101.19
เขียนเมื่อ 

ราคะจริต ต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคคลประเภทนี้ด้วยการเน้นทางด้านความสวยงามชักชวนไปในทางสวยงามแต่อย่าทำตัวเด่นจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความอิษฉาและตัวเราต้องแสดงความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการเพราะบุคคลประเภทนี้ไม่มีความเป็นผู้นำขี้เกรงใจควรมอบหมายงานประเภทการประชาสัมพันธ์ ติดต่อลูกค้า

โทสะจริต ต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคคลประเภทนี้โดยการใช้หลักการและมีเหตุผล ไม่ใช้คำพูดพร่ำเพรื่อเพราะบุคคลประเภทนี้จะโกรธง่าย พูดคุยแต่เรื่องทีมีสาระ ควรมอบหมายงานที่มีหลักการเช่น บัญชี การเงิน การวางแผนปฎิบัติงาน

น.ส.สุภาพรรณ วัดพ่วงแก้ว
IP: xxx.26.67.123
เขียนเมื่อ 

ราคะจริต

ลักษณะ : บุคลิกดี มีมาด น้ำเสียงนุ่มนวลไพเราะ ติดกับความสวยงาม ความหอมความไพเ ความอร่อยไม่ชอบคิด แต่ช่างจินตนาการเพ้อเจ้อ

จุดแข็ง : มีความประณีตอ่อนไหว และมีความละเอียดอ่อน ช่างสังเกตุเก็บข้อมูลเก่ง มีบุคลิกหน้าตาเป็นที่ชอบและชื่นชอบของทุกคนที่ได้เห็น วาจาไพเราะ เข้าได้กับทุกคน เหมาะกับงานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ และงานที่ต้องใช้บุคลิกภาพ

จุดอ่อน :  ไม่มีสมาธิ ทำงานใหญ่ได้ยาก ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ขี้เกรงใจคน ขาดหลักการ

วิธีแก้ไข  :  ฝึกสมาธิ หาเป้าหมายที่แน่ชัดในชีวิต

 

 

pa
IP: xxx.91.19.206
เขียนเมื่อ 
p
นางสาวพรพนา ชูสงค์
IP: xxx.9.96.171
เขียนเมื่อ 

ทำตัวเหมือนเขาคล้อยตาม เช่น พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวดูดีเหมาะสมเป็นผู้รับฟังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของเขา วางตัวเหมาะสมในสถานการณ์สถานที่ต่างๆ

นางส่าวอ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
IP: xxx.9.96.171
เขียนเมื่อ 
อยู่เฉยๆ ไม่เข้าไปพูดคุยด้วย
นางสาวจันทร์เพ็ญ วิชุมา
IP: xxx.9.96.171
เขียนเมื่อ 

ทำตัวเหมือนเขาคล้อยตาม เช่น พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวดูดีเหมาะสมเป็นผู้รับฟังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของเขา วางตัวเหมาะสมในสถานการณ์สถานที่ต่างๆ

นายสมพร สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
IP: xxx.9.96.171
เขียนเมื่อ 

ทำตัวเหมือนเขาคล้อยตาม เช่น พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวดูดีเหมาะสมเป็นผู้รับฟังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของเขา วางตัวเหมาะสมในสถานการณ์สถานที่ต่างๆ

สุภาพรรณ วัดพ่วงแก้ว
IP: xxx.26.66.206
เขียนเมื่อ 

โมหะจริต  คนยึดมั่นถือมั่น

คนที่มีอาการง่วงๆ ซึม ๆ เบื่อง่าย ไม่ชอบสังคม ดวงตาดูเศร้า พูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน เข้าใจง่าย ตัดสินใจอะไรได้ถูกต้อง ไม่ทุกข์ ไม่เครียด

ข้อดี  ไม่คิดฟุ้งซ่าน เข้าใจอะไรง่าย มีการตัดสินใจที่ดี ถ้าคิดออก

ข้อเสีย  ชอบรู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง ไม่ดี ทำอะไรไม่ดี สู้คนอื่นไม่ได้ ไม่ทันโลก

วิธีแก้ไข ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อทำงาน เป็นการฝึกสมองด้านซ้าย

นางสาว สุภาพรรณ วัดพ่วงแก้ว รหัส 4854280903
IP: xxx.26.69.95
เขียนเมื่อ 

วิเคราะห์และสรุป

     ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคคอื่นให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการกล่าวถึงภาวะผู้นำ จะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 3 ประการ คือ

     1.ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการ

     2.ภาวะผู้นำอยู่ที่ระดับความถูกต้องที่ผู้ตามจะปฏิบัติตามและ

     3.การบรรลุป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้นำคือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม จะมาจากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้เป็นผู้ชี้แนะ ช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

     คำว่าผู่นำ ผู้จัดการและผู้บริหาร มีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังนิยมใช้แทนกันเพื่อให้เข้าใจ ถึงลักษณะขององค์การที่ผู้นำเกี่ยวข้องอยู่ สำหรับประสิทธิภาพของภาวะผู้นำนั้น ได้มีการสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ผู้นำไว้ 3 เกณฑ์ คือ

     1.ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม

     2.ทัศนคติของผู้ตามและ

     3.คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม

     การศึกษาภาวะผู้นำได้ทำกันมานาน และมีงานวิจัยจำนวนมากมาย อย่างไรก็ตามก็พอจะแบ่งประเภทของการศึกษาภาวะผู้นำได้เป็น 4 แนวทางคือ

     1.การศึกษาภาวะผู้นำจากอำนาจ-อิทธิพล

     2.การศึกษาภาวะผู้นำจากพฤติกรรมของผู้นำ

     3.การศึกษาภาวะผู้นำจากคุณลักษณะ ของผู้นำ และ

     4.การศึกษาภาวะผู้นำในสภานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาหาความสามารถพิเศษของผู้นำ ซึ่งเริ่มมีการศึกษาจริงจังประมาณต้นปี ค.ศ.1980 แต่ก็ยังมีงานวิจัยในด้านนี้ไม่มากนัก รวมทั้งยังคงศึกษาทุกภาวะผู้นำที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แคบเล็ก เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว แต่ทวีคูณด้านการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสในทุกๆ ด้าน