การทำนา

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

       การทำนา  ยังมีความสำคัญกับชาวบ้านมาจนจึงปัจจุบันนี้  ในอดีตอาชีพทำนาคืออาชีพที่ประชาชนของประเทศประกอบอาชีพนี้มากที่สุด   การทำนาคืออาชีพหลักของครอบครัวของข้าพเจ้า   และเคยเห็น  คุณพ่อ   คุณแม่  ทำนามาตั้งแต่จำความได้  ขั้นตอนการทำนานั้นในทุกๆพื้นที่แต่ผลผลิตที่จะได้มากหรือได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักหลายประการที่มาเกื้อหนุน ไม่ว่า  ความสมบูรณ์ของดิน   น้ำ  โรคของพืช  การดูแลรักษาความเอาใจใส่ของเกษตรกรในระยะตั้งแต่เตรียมดิน หว่านกล้าปักดำ เกี่ยวข้าว ถึงเก็บเข้ายุ้งฉาง
     
ในอนาคตข้างหน้าประชาชนจะทำนาน้อยลงเนื่องจากผลิตผลิตมีราคาถูก พ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า แต่กลับกันปัจจัยที่มีส่วนในการผลิตนั้นกลับมีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงและเมื่อผลิตผลิตออกมากลับขายได้ไม่คุ้มกับการลงทุน ทำให้บุตรหลานหันไปประกอบอาชีพด้านอื่นแทน พื้นที่การทำนาจะมีน้อยลงเนื่องชาวนาบางส่วนได้ขายให้กับนายทุนหรือเจ้าหนี้
      
หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่หันมาสนใจเกี่ยวกับอาชีพของบรรพบุรุษของตนเองอย่างจริงจัง ต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะต้องนำเข้า ข้าวจากต่างประเทศมาให้ประชาชนในประเทศซื้อรับประทาน เมื่อถึงเวลานั้นลูกหลานคงได้อ่านแต่ในหนังสือว่าประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่แถวหน้าของโลก และบุคคลที่ร่ำ่รวยนั้นจะเป็นใคร บุคคลที่จะจนลงนั้นคือใคร ลองคิดดู <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">อย่าเห็นความความสำคัญของชาวนาเฉพาะเวลาที่ต้องการเสียงจากเขา</p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>
<p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p></p><p>นายรักษ์   เทียนงูเหลือม.(8 สิงหาคม2550).สัมภาษณ์</p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาธร ศูนย์การเรียนรู้อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 122644, เขียน: 28 Aug 2007 @ 11:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)