การประชุมวิชาการเอดส์ในเด็กปีที่ 3 ที่เชียงราย

ความรู้ที่ได้ยังมากมายล้นเหลือ เพราะวิทยากรท่านพรั่งพรูมาก

เราจัดประชุมวิชาการประจำปี ปีนี้เป็นปีที่ 3 ค่ะ กำหนดหัวข้อ เป็น การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็ก ด้วยยาต้านไวรัส

ประชุมกัน สองวัน(27-28 สิงหาคม 2550) ทีมผู้เข้าประชุม มาจาก   โรงพยาบาลชุมชน 16 โรง และโรงพยาบาลเชียงรายฯ เกือบ 80 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเครือข่ายที่ดูแลเด็ก

สังเกตุว่าการประชุมปีแรก จะเน้นทางวิชาการค่อนข้างมาก มีประมาณ 1-2 ชั่วโมงที่เป็นด้านจิตใจ

ปีที่ สอง ด้านจิตใจมี ครึ่งวัน ปีนี้เราจัดตามที่น้องๆขอมาคือ หนึ่งวันเต็ม

พอเรารักษาร่างกายดี เรื่องจิตใจก็ เป็นสิ่งที่จะต้องเยียวยาต่อมาค่ะ

วันแรก  ในด้านวิชาการ

เราเชิญ อ รังสิมา โล่ห์เลขา จาก ศูนย์ ความร่วมมือ ไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข มาบรรยาย เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จาก แม่สู่ลูก   และ การดูแลและรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอช ไอ วี  แถมด้วยการเรียนรู้จากปัญหาผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชน

 

ผู้เข้าประชุมชื่นชอบกันมากค่ะ ว่านอกจาก การบรรยายที่มีชีวิตชีวา ความรู้ที่ได้ยังมากมายล้นเหลือ เพราะวิทยากรท่านพรั่งพรูมาก

มีแต่คนบ่นเสียดายที่ ความรู้เรื่องการป้องกันแม่สู่ลูก น่าจะเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับงานด้านนี้โดยตรงมาฟัง แต่ตอน AAR หลายคนก็บอกว่า จะกลับไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ที่โรงพยาบาลนะคะ

มอบรูปวาด ที่คัดจากภาพวาด ของเด็กๆที่รักษา และ แข็งแรงแล้ว เขาวาดให้เป็นที่ระลึกแก่วิทยากรค่ะ

  

ชั่วโมงสุดท้าย เรารียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กทางด้านจิตใจ   โดยพญ.พัชราพร     เอ้า และ อ อัปสรศรี ธนไพศาล

เราทำ AAR หลังการประชุมของทั้งสองวัน  แบ่งกันเป็น 3 กลุ่ม

โดยป้ายิ้ม ป้าตู่ และเป็นคุณ อำนวย และ น้องอิ๋ม น้องจิ๋วน้องเอ๋ และน้องเล็ก เป็นคุณ ลิขิต  ป้าหมอรวิวรรณเป็นทั้งคุณ อำนวยและคุณ เอื้อ 

 

 

 แล้วจะเอา ผล AAR ของทั้งสองวันมาลงเพิ่มเติมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pedaids ChiangRaiความเห็น (6)

ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
IP: xxx.157.30.1
เขียนเมื่อ 

เสียดายไม่ได้ไปด้วย

แต่ขอชื่นชมจากใจค่ะ

ยอดเยี่ยมจริง จริง

 (ทั้งทีมเลยค่ะ)

ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล

ทำได้ดี เพราะคนนำทางดี  ปูทางดี ค่ะ

คุณปุ๊ก ธิดาพร เป็นจอมพลมือปราบ จอมวางแผนของ สำนักโรคเอดส์  มีขุนพลดี อย่างน้องกิ๊ก ชื่นกมล ช่วย

 

เธอบินอยู่ข้างบน          คนวางแผน

แม่นทิศทาง                   หางเสือ ก็ช่วยคัดด้วย

ช่วยรับช่วงต่อ                ยอแถมคำชมให้ ทำงานคึก

และฮึกเหิมไม่เลิกนะคะ

  ทีมมนุษย์ ค้างคาว เนี่ย ร้ายจริงๆ

(และสำนักนี้ มีชื่อ ภาษาอังกฤษ ว่า BATS ค่ะ)

AAR ที่มาไกล จาก อ กุ๊ก รังสิมา

ที่สำคัญสรุปมาลงให้ก่อนทีมเชียงรายด้วย

สิ่งที่เกินความคาดหวัง การต้อนรับที่อบอุ่น เจ้าหน้าที่น่ารักเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจฟัง และสนใจซักถาม ได้รับรูปภาพที่สวยถูกใจมากค่ะ
สิ่งที่ควรปรับปรุง
คิดว่าเนื้อหาน่าจะยากไปสำหรับศูนย์องค์รวมเพราะสไลด์เตรียมมาสำหรับใช้อบรมแพทย์ พยาบาลและเภสัชค่ะ  อย่างไรก็ตามถ้าจะให้เนื้อหาด้านการรักษาเข้าใจง่ายสำหรับผู้ติดเชื้อในศูนย์องค์รวมด้วย แพทย์และพยาบาลอาจจะรู้สึกว่าเนื้อหาง่ายเกินไปและไม่ได้รับความรู้ใหม่มากนักเนื่องจากพื้นฐานความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อค่อนข้างต่างกันมากและการนำไปใช้ก็ต่างกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะ
ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขในกรณีที่มีผู้ฟังที่พื้นฐานความรู้แตกต่างกันมากอาจทำโดย
1. พิธีกรหรือวิทยากรแจ้งให้ศูนย์องค์รวมทราบล่วงหน้าว่าการอบรมเนื้อหาด้านการรักษาจะเน้นสำหรับแพทย์และพยาบาลเป็นหลัก ศูนย์องค์รวมสามารถเข้าฟังได้ เนื้อหาบางส่วนจะเข้าใจได้ง่ายแต่เนื้อหาบางส่วนจะเป็นด้านการแพทย์ เช่น สูตรดื้อยา ชื่อยา pharmakokinetic/ dynamic ผลทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งอาจจะยากสำหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อจะได้ไม่ตั้งความคาดหวังมากนัก ในกรณีที่ไม่เข้าใจให้ถามได้ สำหรับเนื้อหาด้านสังคมและจิตใจไม่น่าจะมีปัญหาฟังได้เข้าใจง่ายทั้ง 2 กลุ่ม
หรือ
2. ผู้จัดการประชุมแจ้งให้วิทยากรทราบล่วงหน้า ว่ามีศูนย์องค์รวมเข้าฟังด้วยและต้องการเนื้อหายากง่ายเพียงใด ต้องการให้เน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายใดเป็นหลักค่ะ จะได้เตรียมสไลด์เป็นภาษาไทยทั้งหมด
  
อบคุณนะคะอาจารย์ มอกุ๊ก

ป้ายิ้ม น้องเล็ก และน้องอิ๋ม

ทีมคุณ ลิขิตในงาน

สรุป AAR ทั้งที่รายงานด้วยวาจา และบนกระดาษ ทั้งสองวัน ที่เราประชุมดังนี้ ค่ะ

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2550เกินความคาดหมาย (คะแนน)

*      คนเยอะกว่าปกติ (1)*      วิทยากรเก่ง (1)*      ได้ความรู้ใหม่ (1)*      ไม่น่าเบื่อ (1)*      ได้คู่มือ,เอกสารเป็นความรู้เพิ่มมากขึ้น (2)*      ได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยน Case (3)*      ได้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ,ได้ความคิดใหม่ การป้องกันไม่ได้ 100% จากแม่สู่ลูก ซึ่งสามารถเอาไปเผยแพร่ต่อได้ (4)*      ทำให้ได้แนวคิดการดูแลเด็กแบบองค์รวม (3)*      ได้แนวคิดด้านจิตใจในทางบวกในการดูแลเด็กติดเชื้อ (2)*      สามารถนำเรื่องด้านจิตเวชในวันนี้ไปทำกับเรื่องอื่นได้อีก (1)*      ได้แนวคิดว่าถ้า CD4 สูงก็ยังต้องติดตามต่อ (1)*      ได้ทบทวนความรู้ใหม่ๆ (1)*      ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจดี , มีความรู้สึกดีมาก ตามวิชาการทัน (2)*      มุมมองการรักษาให้ความสำคัญด้านจิตใจและยา (4)*      ได้มีส่วนร่วม (1)*      ได้เรียนรู้จากรพ.อื่น (1)*      ได้รับแนวทางของสูตรยาชนิดใหม่,รายละเอียดสูตรยามีความรู้มากขึ้น (2)*      รพ.ชุมชนติดตามผลCD4 ได้เอง (1)*      ได้รู้การเข้าถึงยาของ สปสช. , สูตรยาของสปสช.สูตร A,B,C,D (4) *      เอกสารพร้อม ชมเอกสารแผ่นพับน่ารัก (2)*      คิดว่ามีแต่ความรู้ ARV เด็ก มีความรู้การป้องกัน (1)*      ได้แผนการรักษาใหม่ๆ (1)*      ได้ทราบถึงเด็กที่แสดงอาการเร็วและช้า (1)*      ข้อดีที่มีการทำวิจัยทางการแพทย์ ที่ไม่หยุด ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ (1)*      ผลกระทบของ 3TC ต่อผู้ป่วยที่ Hepatitis (1)*      ห้องน้ำโรงแรมสะดวกขึ้น (1) 

 

สิ่งทีต่ำกว่าความคาดหมาย

 *      ศัพท์ทางการแพทย์และวิชาการเยอะ ไม่ค่อยเข้าใจ , ภาษาอังกฤษ*      ขอกำหนดการก่อนมา น่าจะเข้าร่วมด้วย และไม่ควบคลุมกลุ่ม ห้องคลอด , ANC , LAB*      หนังสือเชิญควรระบุพยาที่ดุแลเด็ก*      พิธีกรควรเสียงดัง , พิธีกรเสียงเบา*      ห้องอาหารอากาศร้อน  ไม่พอนั่งทานข้าว  นั่งทานข้าวตากแดด , ห้องประชุมหนาว*      เครื่องเสียง ไมค์ไม่ค่อยดี*      เวลาน้อย*      เจ้าหน้าที่ห้องเบรกไม่สุภาพ*      ไม่ค่อยชอบโรงแรมนี้*      แพทย์ที่มาจากโรงพยาบาลมาน้อย(กว่าทุกครั้ง)*      แกนนำมาน้อยน่าจะเชิญแกนนำมามากกว่านี้*      ไม่ได้ส่งกำหนดการไปพร้อมหนังสือเชิญ*      กลิ่นบุหรี่แรงมาก*      ตัวหนังสือในเอกสารตัวเล็ก*      งงเอกสารไม่ครบหน้า(คู่มือ)*      อักษรบนหน้าจอตัวเล็กเกินไป*      วิทยากรมีเวลาน้อยไป

*      ขอเบรกบ่ายพรุ่งนี้เป็นน้ำผลไม้

 

สิ่งที่จะทำต่อ

 *      ดูแลเด็กด้านจิตใจมากขึ้น (2)*      ทำความรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้น,ทำกลุ่มสร้างความคุ้นเคยมากขึ้น (2)*      นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับเด็ก ปัจจุบัน อนาคต (1)*      เน้นฐานครอบครัวเด็กให้ดีขึ้น ทำกับตัวเราก่อน แล้วไปสู่วัยรุ่น (1)*      ทำงานกับเด็กวัยรุ่น (1)*      ถ่ายทอดเรื่องการติดเชื้อแม่สู่ลูกให้ห้องคลอด ,เพิ่มข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอด (3)*      นำข้อมูลที่ได้กลับไปทำงานที่รพ.ชุมชน และปรับใช้กับงานค่าย (4)*      ปรับทัศนคติกับผู้ดูแลว่าเด็กไม่แตกต่างจากผู้อื่น (1)*      สร้าง self exteem เด็ก (1)*      จะติดตามพัฒนาการของเด็กติดเชื้อต่อไป (1)*      จะกลับไปย้ำผู้ดูแลเรื่องดูแลการกินยากับเด็กและ ในกรณีที่เปลี่ยนผู้ดูแล (2)*      จะกลับไปเน้นเรื่องคนดูแลเด็กและเด็ก ให้สามารถดูแลตนเองได้ (1)*      จะสรุปความรู้แล้วนำไปคุยแพทย์คนอื่นๆ (1)*      จะกลับไปทบทวนสูตรยา,ทบทวนความรู้ที่ได้ (2)*      จะนำข้อมูลไปส่งต่อให้เพื่อนที่ไม่ได้มา (3)*      จะเน้นปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา รวมการกินยาด้วย (1)*      พัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อ (1)*      การตกลงเรื่องการเจาะเลือดของรพ.ชุมชนเมื่อครบ 6 เดือน (1)*      ลงอีเมล์และ webblog ของหมอรวิวรรณ (1)*      กลับไปแปลภาษา (1)*      กลับไปประชุมกลุ่มทีมผู้ดูแล (1)*      จัดทำแนวทางการให้ยาต้านฯกับเด็กติดเชื้อ (1)*      จะประสานกับทีมเตรียมความพร้อม เพิ่ม การเน้นผู้ปกครองให้เด็ก รู้ว่าเขามีคุณค่า และการเป็นโรคของเขาไม่ได้แตกต่างจากการเป็นโรคอื่นๆ  

วันที่ 28 สิงหาคม 2550

เกินความคาดหมาย (คะแนน) 

*      ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา case การจัดการกับปัญหาและทราบวิธีการอธิบายกลไกการติดเชื้อ(ทักษะ) (6)*      ได้เห็นประสบการณ์การรักษาจากไมอามี่ (3)*      แนวทางการสื่อสารกับเด็กวัยรุ่น (1)*      ได้เห็นความซับซ้อนในการเลี้ยงดูเด็ก (1)*      ได้เบี้ยเลี้ยงเกินคาด (1)*      ได้แนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่ (2)*      เห็นความยุ่งยากในการรักษาต่างประเทศ (1)*      การเตรียมความระยะสั้นทำได้ดีเยี่ยม (1)*      ได้เทคนิคในการเข้าหาเด็ก,*      ได้แนวทางการพูดคุยและเข้าถึงปัญหาเด็ก (2)*      เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรยาใหม่ๆ (1)*      ได้ของฝาก (ลูกปัดสร้อยข้อมือ , สร้อยคอ) (1)*      เรียนรู้ว่าเด็กก็สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง (1)*      พี่เลี้ยงแอคเซสให้ทักษะเพิ่มเติม (1)*      ได้รูปแบบการให้ความรู้กับเด็ก (1)*      ทราบความต้องการของวัยรุ่น 3 อย่าง (1)*      ได้ทักษะเพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆ  (2)*      การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ (1)  

 สิ่งทีต่ำกว่าความคาดหมาย 

 *      ไม่ได้แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่ม (1)*      เอกสารมาช้ากว่าวิทยากรพูด (1)*      บรรยายภาษาอังกฤษเยอะเกินไม่เข้าใจ ขอภาษาไทยเยอะๆ (1)*      สไลด์ตัวเล็ก,ตัวหนังสือในเอกสารเล็กเกินไป*      บรรยายกาศวิชาการมากไป (1)*      รายละเอียดของ case ไม่ชัดเจน (1)*      ปัญหาโรงแรม สถานที่ การจัดโต๊ะ, (2)จอมอนิเตอร์เล็ก/ (1)เครื่องเสียงไม่ค่อยดี (3)อาหารกลางวัน+เบรก ไม่อร่อย ,ไม่มีน้ำผลไม้ตามหลัง (1)สถานที่กินอาหารมีกลิ่นบุหรี่เหม็น(1)มีแก้วร้าวมาเสริฟ (1)ห้องน้ำไม่มีที่แขวนกระเป๋า (1)*      ไม่เห็นเครือข่ายติดตามสนับสนุนการทำงาน(รพช.) (1)*      ทีมศูนย์องค์รวมมามากกว่าหมอ,พยาบาล (1)*      ใช้เวลามากเกินไปเรื่องการทำปัญหาด้านจิตใจ (1)*      ปัญหา caseซ้ำ+แก้ปัญหาซ้ำเดิม (1) 

สิ่งที่จะทำต่อ 

*      นำกลับไปทำกับกลุ่มเป้าหมาย ขยายต่อกับทีมทำงาน,ใช้คำถามเปิด และไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในพื้นที่ (8)*      ติดตาม case ที่มีปัญหามากขึ้น (1)*      เติมความเข้มข้นในการทำงานเรื่องเด็กกับเจ้าหน้าที่รพ.ในพื้นที่ของตนเอง (1)*      เชิญพระมาเป็นวิทยากร (จิตแพทย์อ.ประเสริฐ,อ.สุกมล,อ.พยาบาลสุวรักษ์) (1)*      เปลี่ยนสถานที่ (1)*      ส่งกำหนดการและแจ้งการประชุมประมาณ 2 เดือน (1)*      จะกระตุ้นให้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (1)*      ทำกิจกรรมเด็กส่งเสริมทำสร้อย,ลูกปัด (1)*      ลองฝึกปฏิบัติทักษะ (1)*      ทำความเข้าใจกับงานมากขึ้น (1)*      จะเพิ่มการประชุมอาจจะจัด 3 เดือนครั้ง (1)*      จะเพิ่มให้มีนักจิตวิทยามาเข้าร่วมประชุมให้มากขึ้น (1)

ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
IP: xxx.153.163.82
เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมอีกค่ะ

อยากเป็นกำลังใจและขอกำลังใจจากอาจารย์แม่ (ขออนุญาต ให้เป็นอาจารย์แม่ของภญ.ธิดาพร) ผู้เป็นต้นแบบของการทำงานเชิงรุกอย่างมีคุณภาพเห็นจริง เล่นจริง เอาจริงเอาจัง ทำให้ตัวเองมีกำลังใจทำงานทุกครั้งที่ได้เห็นชื่ออาจารย์หรือเห็นกิจกรรมของอาจารย์ และถ้ายิ่งเห็นตัวจริงและได้อยู่ใกล้ ๆ แล้วก็จะมีไฟลุกโชนตลอดเวลา ไฟนี้ไม่ร้อนมีแต่ความอบอุ่นและกำลังใจ

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์และขอรับกำลังใจจากอาจารย์ด้วยนะคะ

เราต้องทำอะไรให้กับสังคมได้อีกมาก

ฝากกำลังใจและความคิดถึงให้กับทีมงานที่เข้มแข็งของอาจารย์ด้วยทุกคนเลยค่ะ

คิดถึง ป้ายิ้ม ป้าตู่ ปริม พี่อ้อย และกลุ่มแกนนำ ทุก ๆ คน

ปุ๊ก

 

 

อาจารย์ แม่ 

อือ เรียกเหมือน นิสิต มน ที่นี่เลยค่ะ

ได้รับกำลังใจจาก อาจารย์ ปุ๊ก ธิดาพร สม่ำ เสมอ

ขอบคุณ และขอบคุณ

หมายเลขบันทึก

122641

เขียน

28 Aug 2007 @ 11:38
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 12:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก