กฤตภาค...ข่าวยาเสพติด

ข่าวสารสำคัญที่น่าสนใจ

     กฤตภาค หมายถึง ข่าวสาร บทความสำคัญๆที่น่าสนใจ หรือภาพที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ห้องสมุด จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ นำมาผนึกลงบนแผ่นกระดาษ บอกแหล่งที่มาให้ถูกต้องชัดเจน เช่น จากหนังสือพิมพ์ฉบับใด วันที่ เดือน ปี เลขหน้า นำมาให้หัวเรื่อง แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นคว้าและอ้างอิงได้ถูกต้อง   

     ห้องสมุดสถาบันธัญญารักษ์ ได้จัดเก็บ กฤตภาค จากหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 5 ฉบับ คือไทยรัฐ,เดลินิวส์,ข่าวสด,คมชัดลึก,มติชน บางครั้งก็เก็บจาก Web Site ต่างๆทาง Internet โดยได้จัดการรวบรวมและแยกประเภทข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ดังนี้

1.ข่าวยาเสพติดประเภทต่างๆ

2.ข่าวการจับกุม

3.ข่าวการบำบัดรักษา

4.ข่าวสาธารณสุข

5.ข่าวนโยบายต่างๆ

     กฤตภาค จึงเป็นแหล่งข้อมูล ที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยบริการ สถาบันธัญญารักษ์



ความเห็น (0)