เริ่มต้นปีใหม่ 2549 ถือเป็นการก้าวเดินที่มั่นคง และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับ การเดินบนถนน KM ของภาควิชาพยาธิ เพราะมีเรื่องที่น่ายินดีหลายเรื่อง อาทิ

1. น่ายินดีอย่างยิ่ง ขณะนี้ชุมชน Smart Path มีความคึกคักมากขึ้น มี สมาชิกเพิ่มขึ้น (ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ คุณโอ๋-อโณ คุณศิริ คุณ mitochondria และ คุณ love ค่ะ) ทำให้มีจำนวนบันทึกก็เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าทีเดียว (ที่ผ่านมาประมาณ 10-15 บันทึก/เดือน แต่เดือนนี้ แค่ครึ่งเดือนก็มี 20 บันทึกแล้ว

2. น่ายินดีอย่างยิ่ง ขณะนี้ KM เป็นเรื่องที่คนในพยาธิคุ้นเคย และรู้จัก ที่สำคัญเป็นการรู้จัก KM จากการปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ตามกุศโลบายที่วางไว้ คือไม่ป่าวประกาศให้ตกอกตกใจว่านำ KM เข้ามาในภาควิชา แต่จะให้รู้จักไปเองตามธรรมชาติ โดยการปฏิบัติจริง

3. น่ายินดีอย่างยิ่ง ขณะนี้ชาวพยาธิ มีการถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชน blog Smart Path ซึ่งน่าจะตรงกับจุดประสงค์ของ gotoknow.org เป็นอย่างยิ่ง (หาก สคส. จะให้กำลังใจกับชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้ ก็น่าจะดี) โดยการถ่ายทอด จัดได้เป็น 2 ลักษณะคือ

  • การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ตนเองได้ไปสัมผัสมา (ดังเช่นที่คุณโอ๋-อโณ เก็บตกเรื่องภาษาที่เราใช้ผิดบ่อยๆ มาบอกกล่าว  คุณ mitochondria เล่าเรื่องราวที่ไปเรียนรู้ในแดนซากูระ หรือ คุณศิริ เล่าเรื่องราวจากไปประชุมเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งตัวเองที่เล่าเรื่องราวจากการไปร่วมงานมหกรรม KM)
  • การช่วยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้อื่น   ในโมเดลการจัดการความรู้ของ Nonaka & Takeuchi คนที่ทำหน้าที่นี้ เรียกว่า Knowledge Engineer (วิศวกรความรู้)  ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งในสาม ของทีมการจัดการความรู้ในองค์กร (อีก 2 บทบาทคือ knowledge practitioner และ ผู้บริหารความรู้) Knowledge engineer มีหน้าที่หลักในการตีความและแปลงความรู้ฝังลึกจากระดับปฏิบัติ ให้เป็นความรู้ที่เปิดเผย จับต้องได้ ปฏิบัติได้ง่าย ดังเช่นที่คุณโอ๋-อโณและคุณศิริ (บันทึก KM เล็ก ๆ ของชาวเคมี  และ อยากเล่าให้ฟังรวมทั้งพี่เม่ย ที่ร่วมบันทึกใน Smart Path มาตั้งแต่ต้น ช่วยถ่ายทอดเทคนิคของคนหน้างานในห้องแลบมาสู่กันฟัง  ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องราวของคนหน้างานเหล่านี้ ไม่ค่อยมีเวทีให้พวกเขาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ หลายคนไม่กล้าแสดงออก รวมทั้งไม่มั่นใจว่า สิ่งที่ตนทำ จะมีคุณค่าอย่างไร ในเมื่อมันเป็นสิ่งเล็กๆ ยิ่งจะมาเสนอเองใน blog ด้วยแล้ว เรียกว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย