Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๒)

สคส. เปิดเวที ให้ผู้ปฏิบัติตัวจริง มา ลปรร. กัน
คำกล่าวเปิดงาน


มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม


กราบเรียนท่านอาจารย์สิปปนนท์ อาจารย์หมอประเวศ วะสี คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ทุกท่าน    ทางสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2   ในช่วง 2 วัน   คือวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2548 นี้  มหกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นกลไกหรือเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ทำงานการจัดการความรู้ (knowledge management : KM)  ในประเทศไทย   ในรูปแบบที่หลากหลายมาก  ท่านที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็จะได้มาเห็นของจริง  ความรู้ที่เราเน้นในเรื่องของการจัดการความรู้คือ   ความรู้ปฏิบัติ     เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ มาจากผู้ปฏิบัติ    เป็นความรู้สำหรับนำไปปฏิบัติ     เมื่อปฏิบัติแล้วความรู้จะยกระดับขึ้นเองเป็นอัตโนมัติ นี่คือหลักของการจัดการความรู้  ทาง สคส. และภาคีที่มาร่วมกันจัดงานมหกรรมฯ ใน 2 วันนี้ ขอเชิญชวนให้ท่านที่มาร่วมประมาณเกือบพันคน ได้มาเรียนรู้ คือไม่ใช่มารับรู้  แต่มาเรียนรู้  วิธีการดำเนินการจัดการความรู้และเรื่องราวที่เป็นสาระของการจัดการความรู้ ที่เป็นเนื้อเรื่องของงานร่วมกัน  เป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่มาเป็นฝ่ายรับเพียงฝ่ายเดียว   มีทั้งการให้และรับไปด้วยกันในตัว  ทาง สคส. ขอขอบคุณภาคีทุกท่าน  ขอขอบคุณวิทยากรที่มาร่วมกันใน 2 วันนี้ ทางผู้จัดบอกว่าเวลาก็ล่วงเลยมาแล้ว  ผมก็ขอกราบเรียนเพียงแค่นี้  ขอเชิญชวนท่านเข้าสู่เวลาที่ท่านรอคอย คือ มีคนมาบอกเยอะเลยว่าอยากฟังอาจารย์หมอประเวศ  ท่านอาจารย์หมอประเวศ  วะสี    ก็จะมากล่าวปาฐกถาเรื่องการจัดการความรู้   ขบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)