ในช่วงชีวิตหนึ่ง ชีวิตที่มีสีสันยิ่ง ดิฉันมีเรื่องราวที่ไม่คาดจะเจอ บ่อยครั้ง ดิฉันเคยไปทำงานในหมู่บ้านแถวๆ เขื่อนแม่งัดเชียงใหม่ ในฐานะนักวิจัยสนาม เก็บข้อมูลชุมชน วันๆ เอาแต่เดินๆ ไปรอบหมู่บ้านบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น คุยกับแม่บ้าน แวะเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก แวะคุยกับสาธารณสุขตำบล ทำแผนที่ของชุมชน จุดไหนเป็นแหล่งรวมของคนในชุมชน วัด โรงเรียน สนามฟุตบอล ตลาด ร้านอาหาร ไม่น่าเชื่อ ในสมุดบันทึกการทำงานเก่าๆเล่มนั้น มี แหล่งขายบริการรวมอยู่ในแผนที่นั้นด้วย ตั้ง 2 แห่งแน่ะ แหล่งที่ผู้ชายในหมู่บ้านที่กลับมาจากภารกิจต่างๆ แวะไปเยือนก่อนกลับบ้าน

ถามว่าคนในชุมชนยินดีให้มีแหล่งบริการแบบนั้นอยู่ในชุมชนด้วยหรือไม่ ดิฉันพบว่า มีข้อมูลในบันทึกเล่มนั้นมากมายบอกว่า ชุมชนไม่ยินดี แต่ไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากมีลักษณะของการยืดหยุ่นระหว่างกันค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมี การระบาดของโรคเอดส์ตามมาอย่างมาก มีหนุ่มสาววัยทำงานทะยอยเสียชีวิตไปอย่างน้อย 5 ราย และมีเด็กกำพร้าพ่อแม่เพิ่มมากขึ้นด้วย

บันทึกไม่ได้บอกว่า ชาวบ้านแก้ปัญหายังไง อาจเป็นเพราะถึงปัจจุบัน ปัญหานั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ ก็เป็นได้