ความเห็น 9368

น่ายินดีอย่างยิ่ง กับชุมชน Smart Path

ปารมี
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

อ.จันทวรรณ และ อ.ธวัชชัย เข้าฟังได้แน่นอนค่ะ เพราะเขาจัดที่ห้องทองจันทร์  พี่เม่ยนำเสนอเวลา 10.45 - 11.15 น. และจะจัดการแจ้งชื่อ อาจารย์ทั้งสองให้การเจ้าหน้าที่นะคะ