ความเห็น 9336

น่ายินดีอย่างยิ่ง กับชุมชน Smart Path

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ต้องขอเรียนขอบคุณอาจารย์ที่ส่งเสริมและให้กำลังใจลงไปถึงระดับคนหน้างาน ซึ่งทำให้การพัฒนาต่างๆทำได้อย่างทั่วถึง ต้องเรียกว่าเพราะหัวหน้าภาคเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกทางค่ะ ทำให้พวกเรารู้สึกกระตือรือล้นที่จะร่วมด้วยช่วยกัน สนุกในการพัฒนางาน โดยไม่คิดว่าเพียงเป็นการทำไปตามตำแหน่งหน้าที่เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต