ตามที่เกิดปัญหาทางเทคนิคกับเว็ปไชค์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข คณะฯได้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่ฮาร์ดดิสเสียหาย จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ปัญหาทางเทคนิค เป็นเรื่องเฉพาะของผู้ที่มีความรู้ การแบล็กอัพข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากจะต้องแบล็คอัพข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสแล้ว ยังต้องเก็บข้อมูลใน CD  แต่เมื่อเกิดปัญหา คุณสรพงษ์ ทับบุญ นักคอมพิวเตอร์ของคณะฯได้ใช้ความพยายามในการจัดทำเว็ปไซค์ ได้ใหม่สำเร็จแล้ว ดังนั้น ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอแสดงความยินดีด้วย