การจัดการความรู้

         
การจัดการความรู้  
 


การจัดการความรู้ คือเครื่องมือหรือกระบวนการที่ทำให้องค์กร
สามารถจัดเก็บ สร้างและต่อยอดความรู้ที่ได้จากทำงานให้สำเร็จของสมาชิกในองค์กร แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้สามารถทำงานตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ เต็ม ประสิทธิภาพ และประหยัด เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและสง่างาม
   สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการ  ทำให้องค์กรสร้างผลงานที่ดีกว่า ประหยัดกว่า เร็วกว่า โดยอาศัยพลังปัญญาหรือสินทรัพย์ทางปัญญาของคนในองค์กรเป็นหลัก  สามารถรวบรวมความรู้ที่ได้เหล่านั้นเอาไว้เป็นองค์ความรู้ให้บุคคลอื่นๆในองค์กรนำไปใช้ต่อได้ง่ายจนกลายเป็น
 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่แสดงให้เห็นในรูป
 สมรรถนะหลักขององค์กร

  posted by Chalor I
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#km1

หมายเลขบันทึก: 122122, เขียน: 26 Aug 2007 @ 02:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)