นาย ชลอ เอี่ยมสอาด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สพท.นครปฐม2
Usernameleam952
สมาชิกเลขที่22841
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ศึกษานิเทศก์ สพท.นครปฐม2

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานส่งเสริม e-learning

เครือข่ายการนิเทศที่9 กลุ่มคุณภาพที่ 4 ไร่ขิงพัฒนา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2