งานวันนี้ตอนเช้าเริ่มด้วยการถ่ายภาพนักเรียนเพื่อติดใบรับรองวุฒิซึ่งวันนี้ก็ถ่ายเป็นวันสุดท้ายแล้ว ทางโรงเรียนจึงต้องติดต่อร้านเพื่อการล้าง - อัดรูป ที่มีราคาค่อนข้างประหยัดเพื่อให้ทางโรงเรียนได้รับรายได้ส่วนหนึ่งจากการถ่ายภาพนักเรียนในครั้งนี้ โดยครูพี่เลี้ยงพี่วุธ ได้ติดต่อกับร้านเงาสวย ได้ในราคาภาพขนาด 2 นิ้งว ราคา โหล ละเพียง 60 บาท  ตอนเที่ยง ได้ถ่ายทำรายการ โฮมรูม เรื่องความเป็นมาของวันเด็ก ซึ่งการทำงานการอัดเทปบันทึกภาพในวันนี้ทำได้รวดเร็วตรงทมี่นักเรียนเป็นนักเรียนชั้น ป.6 และเคยออกรายการค่อนข้างบ่อย จึงทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว  หลังจากนั้นจึงทำไตเติ้ลประชาสัมพันธ์กิจกรรมซื้อได้ขายเป็นในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม ช่วงบ่าย 2 โมงได้เก็บกวาดห้องสตูดิโอให้เรียบร้อย โดยคัดแยกสายไฟและ เครื่องมือต่าง ๆ เข้าตู้อย่างเรียบร้อย จนถึงเวลา 17.00น. กลับที่พัก