โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นฐานสำคัญด้านการศึกษาที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขอประชาชนและเป็นแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบที่กำลังประทุขึ้นเป็นระยะๆ อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ทั้งๆที่รัฐเสียงบประมาณไปไม่รู้เท่าไหร แต่สุดท้าย เหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังมีให้ได้ยินได้เห็นอยู่ตลอดเวลา

          การศึกษา เป็นหนทางสุดท้ายที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้น แต่รัฐกลับละเลย ไม่รู้มีทางแก้ไขได้แค่ใหน โดยเฉพาะเรื่องพรบ.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่กำลังเฝ้ารอการแจ้งเกิด รอแล้วรอเล่า ขณะนี้การบริหารงานโรงเรียนก็ยังไม่ชัดแจน จะใช้ระบบตัวใหน ใช้พรบ.ใดบ้าง กึ่งๆ กลางๆ ไม่ชัดแจน ทำให้การบริหารงานและการประสานงานกับภาครัฐมีจุดบกพร่อง

          ถามว่า เมื่อไหรพรบ.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะคลอดซะทีหรือว่าปล่อยอย่างนี้ไปก่อนสักระยะ ให้มันเรียกร้องขึ้นเอง หรือว่ามันเป็นการเมือง ผู้ใดทราบหรือมีข้อคิดเห็น กรุณาแจ้งมาด้วยครับ