หลายท่านอาจเคยมีไฟล์คลิปวีดีโองานหรือคลิปการเดินทาง แต่ก็มีหลายท่านที่อยากรู้วิธีการตัดภาพให้เป็นภาพนิ่งครับ
โดยส่วนตัวเห็นว่าประเด็นนี้มีประโยชน์และตัวเองก็มีทักษะเทคนิคนี้อยู่ อยากถ่ายทอดวิธีการจับภาพวิดีโอที่แสดงอยู่ในโปรแกรมWindowsMediaPlayerครับ เผื่อว่ามีใครต้องการจะนำภาพเคลื่อนไหวที่อาจถ่ายได้จากไหนสักแห่ง ไปปรับแต่งเพื่อนำเสนอรายกงานหรืออัตถประโยชน์ใดๆ

ง่ายๆครับมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. เปิดโปรแกรม Windows Media Player
2. คลิกเมนู Tools เลือกคำสั่ง Options แล้วคลิกแท็บ Performance
3. ภายใต้กรอบข้อกำหนด Video Acceleration เลื่อนสไลด์บ๊อกซ์ไปที่ซ้ายสุด (None)

4. คลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับ

เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถจับภาพวิดีโอที่แสดงผลอยู่ในโปรแกรม Windows Media Player ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า หลังจากแก้ปัญหาเสร็จแล้ว ควรจะเข้าไปปรับค่าความเร่งของการแสดงผลวิดีโอให้เหมือนเดิม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการแสดงผลวิดีโอที่ดีเหมือนเดิมครับ