Global Trend in University Governance : ๘. ลดการควบคุมโดยรัฐ

แนวโน้มโลกในเรื่อง กลไกกำกับดูแลมหาวิทยาลัยก็คือ ลดการควบคุมโดยรัฐ สร้างระบบกำกับที่เหมาะสมขึ้นแทน

 

           แนวโน้มโลกในเรื่อง กลไกกำกับดูแลมหาวิทยาลัยก็คือ     ลดการควบคุมโดยรัฐ     สร้างระบบกำกับที่เหมาะสมขึ้นแทน  หวังว่ามหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้นภายใต้ระบบ governance แบบใหม่      สภามหาวิทยาลัยยุคนี้จึงมีความท้าทายที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า  ระบบใหม่ดีกว่าระบบที่ควบคุมโดยรัฐ  

          กล่าวอย่างสั้นที่สุด     สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับและช่วยเหลือฝ่ายบริหาร     ให้ทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่ต้องการ     และคอยช่วยปกป้องฝ่ายบริหารจากแรงผลักดันอันไม่พึงประสงค์ทั้งปวง     ให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ต่อสังคมได้อย่างไม่เข้าใครออกใคร (เป็นกลางทางวิชาการ)     

           สภามหาวิทยาลัย ต้องเน้น macro governance     ต้องระวังไม่เข้าไปทำ micro management      ในสังคมไทย ผู้คนมักเข้าใจผิดและคาดหวังให้สภามหาวิทยาลัยทำ micro management  

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ก.ค. ๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#university governance#global trend in university governance#500824

หมายเลขบันทึก: 121815, เขียน: 24 Aug 2007 @ 15:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)