ALR ใน พรบ การศึกษาแห่งชาติ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
After Learning Review and Formative Evaluation

After Learning Review and Formative Evaluation

 ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ ALR ใน พรบ การศึกษาแห่งชาติ

มาตรา 23 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการ ตามความเหมาะสม ของแต่ละ ระดับการศึกษา 
                    (5) ความรู้ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ และ การดำรงชีวิต อย่างมีความสุข

มาตรา 24 
                การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                    (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชา
                    (6) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ

มาตรา 26 
             ให้สถานศึกษา จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับ และ รูปแบบการศึกษา

มาตรา ๒๖ เป็นกระบวนการประเมินดูพัฒนาการ การเรียนรู้ที่เรียกว่า Formative Evaluation ที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในการ "สอนฅน มากกว่าสอน หนังสือ ครับ"

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้#km#k-sharing#เรียนรู้#คุณธรรม#จริยธรรม#กระบวนการ#jj#การศึกษาแห่งชาติ#alr

หมายเลขบันทึก: 121645, เขียน: 24 Aug 2007 @ 03:16 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

ขออนุญาตฝึกแลกเปลี่ยนในมุมมองเล็กๆ

  • มาตราที่ 23 ผมว่าสำหรับการศึกษาในระบบพอจะทำได้เป็นรูปธรรม เพราะมีความชัดเจนทั้งเรื่องของระบบการศึกษา หลักสูตร นโยบาย งบประมาณ การบังคับใช้ โดยเฉพาะเท่าที่ผมจำได้กระทรวงศึกษาธิการหลังการรัฐประหาร ท่านวิจิตร ศรีสะอ้านได้ประกาศเรื่องการคุณธรรมนำความรู้ แต่สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ผมไม่แน่ใจเช่นกันว่าจะออกมาในรูปแบบใด
  • มาตราที่ 23 (5) เรื่องนี้คงเป็นการติดอาวุธนอกเหนือจากความรู้ตามสาขาที่เรียนแล้ว คงต้องผ่านกระบวนการของกิจกรรมนิสิต
  • สิ่งหนึ่งที่จะตอบได้ว่ามาตรา 23 24 26 จะประสบความสำเร็จ คงต้องมีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ ในเชิงคุณภาพ วัดผู้เรียนที่จบออกมา รวมถึงการติดตามถึงการทำงาน

วันที่ 6 กันยายน 50 คงมีโอกาสได้ไปดูการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งเป็นการศึกษาในระบบ ที่โรงเรียนสัตยาไส หวังว่าผมคงได้มาตอยอด ฝึกคิด ในบันทึกนี้อีกครั้งนะครับ

ด้วยความเคารพ

กัมปนาท

เขียนเมื่อ 
เรียน ท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา Pเป็นการแสดงความคิด เห็น ที่เป็น เหตุ และ ผล ครับ ถือว่า เสรม ต่อเติม ให้สมบูรณ์ ครับ