ระบำนครเดิด

บัวชูฝัก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมืองนครเดิดนั้นเป็นเมืองโบราณที่อาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี จนถึงสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี หลักฐานที่ขุดพบ คือไหทรงสูงปากกว้าง ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะวัตถุสมัยสุโขทัย

ระบำนครเดิด        

 

                

                 จากการศึกษาความเป็นมาของเมืองนครเดิด โดยนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์รุ่นที่ 4 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ สรุปได้ว่าเมืองนครเดิดนั้นเป็นเมืองโบราณที่อาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี  จนถึงสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี   หลักฐานที่ขุดพบ  คือไหทรงสูงปากกว้าง  ซึ่งเป็นลักษณะของ

 
ศิลปะวัตถุสมัยสุโขทัย เมืองนครเดิด ปัจจุบัน ตั้งอยู่ตำบลปากดุก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์                

                        

                       ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ โดยการนำของนายชลอ  นุเทศ นางปิลันธนา  สงวนบุญยพงษ์ และ รศ.คมคาย  หมื่นสาย ได้แนวคิดที่จะนำเอาไหทรงสูงปากกว้างที่ได้ขุดพบในเมืองนครเดิดมาจินตนาการสร้างสรรค์ให้เป็นชุดการแสดง  โดยนำเอาไหมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

 
โดยได้จินตนาการสร้างสรรค์ท่ารำให้มีความอ่อนช้อยงดงาม  ตามท่วงท่าและลีลาของสตรีในสมัยสุโขทัย  ที่เดินทางไปตักน้ำในลำแม่น้ำป่าสัก   ผู้แสดงจะแสดงกริยาท่าทางการตักน้ำอย่างอ่อนช้อย รวมทั้งท่าอาบน้ำถูตัว เทน้ำและสระผม   เมื่อบรรดาสตรีเหล่านั้นแต่งกายเรียบร้อย ก็จะแสดงออกด้วยการรื่นเริง  แล้วแยกย้ายกันกลับ                

                        

 

                             เครื่องแต่งกายเลียนแบบสร้างสรรค์  จากการแต่งกายของสตรีในสมัยสุโขทัย   ทำนองเพลงได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับท่วงท่าและลีลาของการร่ายรำ รวมถึงอารมณ์เพลงทีแสดงถึงความอ่อนหวานและร่าเริง                  

                   

 

                     ประพันธ์เพลงโดย คณาจารย์ ภาควิชาดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประดิษฐ์ท่ารำ โดย นายเศกสรร  สายวงศ์คำ นางสาวอังคณา  อินทร์จันทร์  และนางสาวสุดใจ  มารอด นักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวชูฝัก

คำสำคัญ (Tags)#การละเล่นพื้นเมือง#การแสดงพื้นเมืองเพชรบูรณ์#ระบำนครเดิด#นายเศกสรร สายวงศ์คำ#ไหทรงสูงปากกว้าง#ลำแม่น้ำป่าสัก

หมายเลขบันทึก: 121360, เขียน: 22 Aug 2007 @ 20:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)