เปิดหนังสือธรรม : หลักการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงก้าวหน้า

"“ปัญญา” เป็นเรื่องที่พึงมีกับคนทุกคน และชนชั้น... กลุ้งคนใดไม่มีปัญญา ปัญหาย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน... "

 

 ธรรมบรรยายโดย :
พระเทพบัณฑิต
 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย
จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : คัดลอกเฉพาะใจความสำคัญ 

พอดี...  คืนวานได้หยิบหนังสือธรรมของ  พระเทพบัณฑิต  เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย  จ.ร้อยเอ็ด  ขึ้นมาอ่าน...  ท่านบอกไว้ว่า  ”ธรรมมะ  เป็นการติดอาวุธทางปัญญา  เพื่อจะได้นำไปแก้ไขปัญหาชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยว  ชีวิตคู่  ชีวิตสังคม  เราจะต้องอาศัยปัญญาเข้าไปแก้ไข” 

จากที่ท่านกล่าวไว้...  แทบจะสรุปได้เลยว่า  “ปัญญา”  เป็นเรื่องที่พึงมีกับคนทุกคน  และชนชั้น...  กลุ้มคนใดไม่มีปัญญา  ปัญหาย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน... 

แล้วปัญญา...  ในการดำเนินชีวิตล่ะ... 

ท่าน...  ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัญญาในการดำเนินชีวิต  หรือหลักการดำเนินชีวิต  เพื่อความก้าวหน้า  ประมาณว่า...  คนเราต้องมีหลักการไว้เป็นแนวปฏิบัติตาม    เป็นการปฏิบัติตน  ให้มีความเจริญ  มั่นคง  ก้าวหน้าในชีวิต 

โดยท่าน...  เสนอหลัก  ต. 4  คือ

ต.  ที่ 1  ตั้งเป้า    ต.  ที่  2  ตั้งต้น     ต.  ที่  3  ตั้งใจ     ต.  ที่  4  ตั้งมั่น    โดยท่านได้ยกตัวอย่าง  สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  มากล่าวถึง...แล้วนั้น

แต่ถ้า...  เราสามารถนำหลักดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างล่ะ... 

ต.  ที่หนึ่ง  ตั้งเป้า    คือการตั้งเป้าหมาย  เป้าหมายที่จะทำ  เป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง...
ต.  ที่สอง  ตั้งต้น     คือการเริ่มต้น  เริ่มที่จะคิด  เริ่มที่จะทำ  ไม่พลัดวันไปเรื่อย ๆ...
ต.  ที่สาม  ตั้งใจ     คือการมุ่งมั่น  ตั้งใจ  มุมานะ  มุ้งไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้...
ต.  ที่สี่  ตั้งมั่น    คือการยึดมั่น  ยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองกระทำ  ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ  ต่อสูตจนประสบความสำเร็จ

และ...  นี่ก็เป็นหลัก  4  ต.  ที่ท่านบอกเอาไว้  (ขยายความเพื่อให้เข้าใจง่าย)  จะเห็นว่า...  ทั้ง  4  ต.  มุ่งตรงไปที่ความมุ่งมั่นเป็นส่วนมาก...  หากผู้ใดขาดความมุ่งมั่น  และตั้งใจแล้ว  ก็คงจะยืนหยัดและคงอยู่ไม่ได้แน่นอนในยุคสมัยนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมบรรยาย

คำสำคัญ (Tags)#พระเทพบัณฑิต

หมายเลขบันทึก: 121356, เขียน: 22 Aug 2007 @ 19:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)