เวทีสัญจรแห่งความสุข ใน ๖ เดือน เยี่ยม๑๔ หน่วยแล้ว

หนู สามารถทำงานได้ทั้งที่ยาก และหนัก ก็ เนื่องจาก รัก โรงพยาบาล

ห่างหายกันมานาน กลับมาสู่เวทีสัญจรแห่งความสุขกันใหม่นะคะ

เวทีสัญจรนี้  ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการทำงานแบบจิตอาสา ในโรงพยาบาล

เราชวนกันมาปรับงานที่ทำมาตั้งแต่ ครั้งแรก 10 มค  2550  โอ้ เข้า เดือนที่ 7 แล้วหรือนี่

 

ไม่น่าเชื่อ เราเยี่ยมไป ๑๔ หน่วยแล้ว งานจิตอาสาที่เริ่มด้วย ลอง คุย ลอง ดู ลองทำ ซ้ำๆ ปรับวิธีการ เปลี่ยนที่ไปเยี่ยมหน่วยต่างๆ

เรามีการประชุมสรุปงานจิตอาสา ๑๐ สค   และ  ศุกร์ ที่ ๑๗ สค ๒๔๕๐  ที่สรุปได้ ชัดเจนคือ ไม่ว่าจะเยี่ยม ที่ไหน เยี่ยมโดยใคร เกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุขทั้งคน เยี่ยม และทีมพื้นที่ ที่รับเยี่ยมค่ะ   

 

ในช่วง เดือน มิย และ กค ถึงแม้นแต่ละคนมีภาระ แต่ละคนยุ่ง เราก็ยังได้ แวะเวียน ไปเยี่ยม ทีม เปิดเวทีสัญจรในพื้นที่ ได้ สองครั้งค่ะ  เยี่ยมได้ ๔ ทีม คือ ธุรการ  เลขา ผู้บริหาร ทีม ห้องสมุด และน้องๆ จากทีมประชาสัมพันธ์ ของรพ   

การเยี่ยมสองครั้งนี้  ได้ผลที่คงที่เหมือนๆ กันกับที่ผ่านมาทุกครั้งคือ เราจะพบว่าทุกทีมทำงานยาก ทำงานหนัก บางครั้งเราฟังเรื่องที่เริ่มต้นด้วยความทุกข์ใจ แต่สุดท้ายจะพบว่าลงท้ายด้วยความสุข  คนเล่ามีความสุข เพราะมีความภูมิใจในงานของตนเอง    มีการจัดการปัญหาที่ประสบความสำเร็จ  

น้องผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ คนหนึ่งพูดประโยค ประทับใจทีมเยี่ยมเป็นอันมากว่า

   หนู สามารถทำงานได้ทั้งที่ยาก และหนัก ก็ เนื่องจาก    รัก   โรงพยาบาล   

น่าทึ่งนะคะ ทำให้พวกเราสะท้อนคิดว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เจือ อยู่ในความรู้สึกระหว่างทำงานของพวก เราชาวโฮงยาไท ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ เต็มใจทั้งที่เจอปัญหาอุปสรรค เพราะ เรารัก โรงพยาบาล   

เราตกลงกันหลังการสรุปงานในกรรมการบริหารเดือนพฤษภาคมว่า งานเวทีสัญจรนี้ จะเอาเข้าระบบของโรงพยาบาล โดย ศูนย์คุณภาพ จะเข้ามาช่วย การจัดระบบ การนัดหมาย  ฝ่ายโสตจะช่วยด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ เกิดการประสานงานที่ดี และความยั่งยืนต่อไป   

เราพยายามจะปรับในเรื่องของการนำเสนอโดยให้เล่าเรื่องดีๆ ก่อน เราจะเชิญให้ มีทีมจิตอาสาไปฟังมากขึ้น

วารสารเวทีสัญจร ฉบับที่ 2 ที่เราเยี่ยมห้องทันตกรรม วางแผงแล้วนะคะ ติดบน บอร์ด ทั่วโรงพยาบาล สำหรับวารสารเล่มต่อๆ ไป จะเร่งทำให้ทันการเยี่ยมและจะนำเข้าแผนของบ ทำ วารสารถ่ายเอกสารสี ต่อไป  

 

กำหนด การเยี่ยมใหม่จะเป็นทุกสัปดาห์ และสลับ ระหว่างพฤหัส และศุกร์  เพื่อให้อาสาสมัคร มีวันเลือกที่สะดวกมากขึ้น และลองถอด บทเรียน จาก การเยี่ยม มาเป็น ตัวหนังสือ เขียนรูปแบบ และบทบาทออกมาให้ชัดเจนมาก  ดังนี้

  การประสานงาน เวทีสัญจร โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์(สรุปจากการประชุม๑๗ สค ๕๐ เพื่อ เสนอ กกบห) 

เจ้าภาพ(เจ้าของพื้นที่)    ก่อนเยี่ยมนัดหมายผู้ทำงานทุกคน ทุกระดับในงาน เข้าร่วมประชุมให้ตรงเวลา และ เชิญผู้บริหารที่ดูแล พื้นที่มาเข้ารับฟัง ด้วย(โดยเฉพาะช่วงสำคัญที่สุดในตอนครึ่งท้าย) เตรียมการ จัดเก้าอี้ให้ทีมผู้เยี่ยมประมาณ 5 ที่นั่ง ที่ผู้เยี่ยมสามารถเห็นทุกคนในทีม

เตรียมบริเวณผนังหรือบอร์ดที่จะบันทึกให้ทุกคนในที่ประชุมเห็น   เตรียมน้ำดื่มเพิ่มเติม    

เตรียมพร้อม จัดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ นั่งเป็นวงกลม  ก่อนเวลา ๕ นาที (เน้น เรามีเวลาเพียง ๑ ชั่วโมง  ดังนั้น เราจะเริ่มเยี่ยมและ เลิกให้ ตรงเวลา  )

(หากต้องการเปลี่ยนแปลง วันประชุม กรุณาติดต่อแลกกันเอง แล้วแจ้งผู้ประสาน   (คุณแดน  ที่เบอร์ ๑๑๐๖) และแจ้งโภชนาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งเครื่องดื่ม)

 

โภชนาการ   ขอเตรียม เครื่องดื่ม   ๒๕ -๓๐ ที่ จัดส่ง ณ สถานที่เยี่ยม ผู้ประสาน จาก พคบว จะประสานโดยส่งตารางการ เยี่ยมให้ล่วงหน้า

  Facilitator หลัก (คุณอำนวย) ก่อนเยี่ยม ประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และทีมเยี่ยม

ขณะเยี่ยม ให้ ทีมเยี่ยมและทีมรับเยี่ยม แนะนำตัว  สร้างบรรยากาศดี และสบายใจ โดยไม่เกิดการกล่าวโทษ คุกคาม หรือไม่สบายใจใดๆ ที่ทำให้อยากเล่า  เพราะพวกเราทั้งหมดอยากฟัง

  Facilitator รอง   (คุณลิขิต)   ขณะเยี่ยม ช่วย สร้างบรรยากาศ  และ บันทึกให้ที่ประชุมเห็นชัดเจนขณะประชุม

หลังเยี่ยม  สรุป และแก้ไข บันทึก เพื่อให้ส่งให้ ทีมเผยแพร่ ความดี ในเวทีสัญจร(พ สุภัค ดรสง่า พ รวิวรรณ) นำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ต่อไป

 ผู้ประสาน ก่อนเยี่ยม การประชุมกับทีมเยี่ยม ส่งเอกสารนัดหมายให้พื้นที่  เตรียมพร้อมไปเตรียมการที่สถานที่เยี่ยม  ก่อนการ เยี่ยม  ๑๐- ๑๕ นาที ดูความเรียบร้อยของสถานที่และผู้เข้าประชุม ร่วมกับเจ้าภาพ และเตรียมใบเซ็นชื่อ ติดตั้งอุปกรณ์การบันทึกขณะเยี่ยม เก็บรายละเอียด รายชื่อ ถ่ายภาพ ช่วยบันทึก  และสรุปบันทึกรายละเอียดการประชุมส่งพรวิวรรณ หรือ ดร สง่า ทีมเผยแพร่ ความสุข และความดี ในเวทีสัญจร(  ดร สง่า พ สุภัค พ รวิวรรณ และฝ่ายโสต) ตกแต่ง เพิ่มเติม รายละเอียดการเยี่ยม จัดเผยแพร่ ลง Web blog  http://gotoknow.org/blog/mt-crh   ลง intranetโรงพยาบาล  และวารสารเวทีสัญจร ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์  

ต้องการจิตอาสา  ทีม เจ้าภาพ และทีมเยี่ยมทุกตำแหน่ง จำนวนมากแจ้งความจำนงที่ ผู้ประสานงานคุณ( แดน) หรือ ดร สง่าที่ พรส เบอร์ ๑๑๐๖

  ผู้สนใจ เป็นเจ้าภาพ กรุณา รวบรวมเจ้าหน้าที่ทุกระดับในทีมให้ได้ เกิน ๑๐ คน แล้ว แจ้งความจำนง ให้ทีมไปเยี่ยมได้ กรุณา ให้ข้อมูลว่า ต้องการให้เยี่ยม วัน พฤหัส หรือ ศุกร์  แล้วจองวันเยี่ยม

ตามตารางที่ว่าง

 

ผู้สนใจ มาเตรียมตัวเป็นทีมเยี่ยม กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน

  ผู้สนใจ ที่มีจิตอาสา มาฟัง มาให้กำลังใจ หรือ มาเตรียม ก่อนงานตัวเอง(Observer)กรุณาติดต่อแจ้งเจ้าภาพโดยตรง   

จากการเริ่มต้นที่ยุ่งๆ ไร้ระเบียบของทีมเวทีสัญจร เราก็มีการจัดระบบ จัดระเบียบ การทำงานมากขึ้น  เพิ่มอาสาสมัคร ทั้งพื้นที่ให้เยี่ยม และผู้อาสาไปเยี่ยม  

หวังว่าการจัดระเบียบนี้ จะทำให้ งานสะดวก มี ประสิทธิภาพขึ้น และไม่ทำให้ บรรยากาศ แห่งความสุขในเวทีสัญจรหายไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีสัญจร รพเชียงรายฯ Moving theater Chiang Rai hospital

คำสำคัญ (Tags)#จิตอาสา#เวทีสัญจร#สร้างความสุข#เยี่ยมหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 121181, เขียน: 22 Aug 2007 @ 05:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอชื่นชมบันทึกนี้ที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ตลอดจนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ G2K  นะครับ

เทอมหน้าผมอยากทำโครงการจิตอาสามาก... เริ่มต้นคุยกับนิสิตบ้างแล้ว  หลายคนตอบรับ  หลายคนลังเล   ซึ่งคิดว่าถ้าชัดเจนแล้ว  คงต้องอบรมนิสิตให้ชัดเจนก่อนนำเข้าช่วยเหลืองานโรงพยาบาล

ผมคิดเองกับน้อง ๆ นิสิต  แต่ยังไม่ได้หารือผู้ใหญ่  .. แต่ก็เชื่อว่าท่านน่าจะเห็นด้วย

...

ขอบพระคุณครับ

หมอหน่อยค่ะ

เยี่ยม ๆ 

แค่เห็นการวางระบบการทำงานแล้ว งานนี้ต้องฉลุยแน่ค่ะ จะตามมาอ่านและขอเก็บไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานนะคะ

ขอบคุณค่ะ

งาน KM เชียงใหม่ ทุกคนพูดและถามถึงหมอหน่อยมากค่ะ...สักวันคงได้เจอนะคะ

ขอบคุณ อ แผ่นดินค่ะ

อบอุ่น  คงที่เหมือนเดิมสำหรับ ความคิดเห็นของอ แผ่นดิน

อนุโมทนาด้วยค่ะ งานโครงการจิตอาสา ที่กำลังจะทำ แค่คิด ก็น่าดีใจแล้ว

คงได้เยียวยาจิตใจของทั้งผู้ป่วยและของผู้อาสาให้นุ่มนวล อ่อนโยนขึ้น

ลดช่องว่างระหว่างคน ลดความห่างเหินแตกแยกนะคะ

 

  อ สมพร ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

ที่อุตส่าห์ เอาความหวังดี ของผู้คนจากงาน KM เจียงใหม่มาฝาก

และยังแถมคำชม ให้กำลงใจอีก เฮ้อ คุ้มจังที่หนีงาน หลบภาระ หน้าที่ที่ข้าเจ้าต้องทำ ต้องรับผิดชอบ 

มาทำงานที่รัก (ลงบล็อก Goto know )ก่อน

ต้องเจอ ต้องเจอ บ้านเราใกล้กันนิดเดียว

 ขอบคุณค่ะ