บุหรี่ หญิงมีครรภ์ และนิ้วทารก

คนเราไม่ใช่จะมีนิ้ว 20 นิ้วพอดีทุกคน ทารก 600 คนจะมีนิ้วเกิน 1 คน ทารก 2,000-2,500 คนจะมีนิ้วติดกัน 1 คน...แม่ที่สูบบุหรี่ทำให้ลูกมีโอกาสเกิดนิ้วผิดปกติเพิ่มขึ้น 31 %...
ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อ่านทุกท่านที่มีนิ้วครบ 20 นิ้วพอดี นิ้วไม่ขาด ไม่เกิน และไม่ติดกัน และขอแสดงความยินดียิ่งขึ้นกับท่านที่มีลูกหลานประเภท 20 นิ้วพอดี

คนเราไม่ใช่จะมีนิ้ว 20 นิ้วพอดีทุกคน ทารก 600 คนจะมีนิ้วเกิน (polydactyly) 1 คน ทารก 2,000 – 2,500 คนจะมีทารกนิ้วติดกัน (syndactyly) 1 คน

อาจารย์หลี่-ซิง แมน และอาจารย์ ดร.เมนจามิน ชาง แห่งมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐฯ ได้ทำการศึกษาสถิติของสหรัฐในช่วงปี 2544-2548

ทารกเกิดใหม่มีชีวิตในช่วงนั้นมีมากกว่า 8 ล้านคน ทารกที่นิ้วผิดปกติได้แก่ นิ้วเกิน (polydactyly) นิ้วติดกัน (syndactyly) และไม่มีนิ้ว (adactyly) มีจำนวน 6,522 คน

อาจารย์ท่านตัดเด็กที่มีนิ้วผิดปกติร่วมกับความผิดปกติอื่นๆ 1,121 คนออกไปจากการศึกษา เหลือไว้แต่พวกที่มีนิ้วผิดปกติอย่างเดียว 5,171 คน

ผลการศึกษาพบว่า แม่ที่สูบบุหรี่ทำให้ลูกมีโอกาสเกิดนิ้วผิดปกติเพิ่มขึ้น 31 % และความเสี่ยงนี้แปรตามจำนวนบุหรี่ที่สูบ

ถ้าแม่สูบ 10 มวนต่อวันหรือน้อยกว่า ทารกจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 29 % ถ้าแม่สูบเท่ากับหรือมากกว่า 21 มวนต่อวัน ทารกจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 78 %

แม่ที่สูบบุหรี่นอกจากจะทำให้ลูกเสี่ยงต่อการมีนิ้วพิการไปตลอดชีวิตแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆ เช่น แท้งลูก คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อย ฯลฯ

ผู้เขียนขอเชิญชวนท่านผู้อ่านให้เลิกสูบบุหรี่ และใช้นิ้วทั้งสิบทำอะไรดีๆ เช่น พนมมือทั้งสิบเป็นรูปดอกบัวตูมไหว้พระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก ฯลฯ ตลอดจนไหว้บุคคลที่ควรไหว้ ไหว้ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยชาติวุฒิ เช่น ในหลวง ฯลฯ ไหว้ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิ เช่น ครูบาอาจารย์ ฯลฯ ไหว้ผู้ถึงพร้อมด้วยวัยวุฒิ เช่น ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ

การนอบน้อมบูชาเป็นบุญกิริยาวัตถุประการหนึ่งในหมวดศีลคือ อปจายนะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ผู้ที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่(ด้วยคุณธรรม)เป็นนิตย์ย่อมถึงพร้อมด้วยอายุ วัณณะ(ผิวพรรณ) สุขะ(ความสุข) และพละ(กำลัง)

ผู้เขียนขอเชิญชวนคนไทยในฐานะเป็นชาติมหาอำนาจในด้านการไหว้ชาติหนึ่งในโลกมาร่วมกันเลิกสูบบุหรี่ และใช้นิ้วที่ดูดีไหว้บุคคลผู้ควรบูชาเป็นนิตย์ เพื่อประโยชน์เพื่อสุขของทุกท่านตลอดกาลนาน...

แหล่งข้อมูล:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)