บริการแพทย์ฉุกเฉินอเมริกาแย่ลง

เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินข่าวดีๆ ของวงการแพทย์อเมริกา ...ฟังดูเหมือนจะ "รักษาโรคทุกโรค" ได้เฉียบขาด...ความเป็นจริงนั้น...ดูจะมีปัญหามากขึ้นทุกที

เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินข่าวดีๆ ของวงการแพทย์อเมริกา โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทันสมัย และฟังดูเหมือนจะ “รักษาโรคทุกโรค” ได้เฉียบขาด นั่นเป็นโลกของวัตถุ ทว่าโลกของความเป็นจริงนั้น...วงการแพทย์อเมริกาดูจะมีปัญหามากขึ้นทุกที

คนอเมริกันไปใช้บริการห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถิติในปี 2546 มีคนไข้ใช้บริการห้องฉุกเฉิน 114 ล้านครั้ง (visits) แต่จำนวนห้องฉุกเฉินกลับลดลงไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน (2549) ห้องฉุกเฉินลดลง 14 %

ช่วงปี 2534-2543 จำนวนเตียงคนไข้ในลดลง 103,000 เตียง และจำนวนเตียงคนไข้ ICU ลดลง 7,800 เตียง

สาเหตุที่โรงพยาบาลต้องปรับลดจำนวนห้องฉุกเฉิน เตียงคนไข้ใน และเตียงคนไข้ ICU ลดลงเป็นผลมาจากสาเหตุทั้งภายนอก และสาเหตุภายใน

สาเหตุภายนอกได้แก่ ประกันสุขภาพทุกระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลน้อยลง โรงพยาบาลจึงต้องปรับลดบริการที่มีต้นทุนสูง

สาเหตุภายในได้แก่ การฟ้องร้องแพทย์สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แพทย์อเมริกาต้องเสียเงินทำประกันการฟ้องร้องมากขึ้นเรื่อยๆ

แพทย์อเมริกาเองก็พยายามลดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องลง แพทย์เฉพาะทางหลายท่านเปลี่ยนไปทำงานอาชีพอื่น อีกส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ยอมอยู่เวรห้องฉุกเฉิน เนื่องจากการทำงานในห้องฉุกเฉินมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องสูง

แพทย์รุ่นพี่ที่โรงพยาบาลผู้เขียนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ลูกสอบเข้าเรียนทันตแพทย์ได้ ท่านบอกว่า ทันตแพทย์ดีหลายอย่าง คุณภาพชีวิตดีกว่า ความเครียดจากงานน้อยกว่า ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องน้อยกว่าแพทย์

ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลผู้เขียนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เดือนหน้าจะได้ลาออกไปทำงานคลินิกที่กรุงเทพฯ ท่านว่า เขาประกันรายได้ขั้นต่ำให้เดือนละแสน

ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลผู้เขียนบอกว่า เพื่อนๆ ลูกสาวของท่านหันไปสนใจวิศวกรกันหมดแล้ว คนรุ่นใหม่เขาไม่นิยมเลือกเรียนแพทย์อันอีกแล้ว...

แหล่งข้อมูล:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)