ออม 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน

การออม (S) การลงทุน (I) เด็กและเยาวชน

รู้สึกประทับใจกับการโฆษณาเกี่ยวกับการออม 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน ในโทรทัศน์  การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะเงินออม (s) จะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุน (I)  หากมีเงินออมมาก ก็หมายความว่าจะไปเพิ่มเงินลงทุนมาก และลดเงินกู้จากต่างประเทศ หรือความต้องการเงินลงทุน จากต่างประเทศลงได้บ้าง การส่งเสริมการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยการออมตั้งแต่เด็กจึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง จำได้ว่าตอนเป็นนักเรียนในช่วงวันเสาร์จะต้องมาฝากเงินที่ธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเสาร์แม้ว่าจะใช้เวลารอนานมากในสมัยนั้น ก็รู้สึกสนุกและมีของแถมด้วย หากผู้ปกครองช่วยปลูกฝังการออมเงินตั้งแต่เด็ก จะเป็นการดีอย่างยิ่งและหากรัฐบาลมีระบบสนับสนุนการออมของเด็กโดยอาจเพิ่มแรงจูงใจ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้จะเป็นการดีอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการออมคงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พึงออมไว้ให้เหมาะสมกับอายุ สถานะภาพ และรายได้ของตน การออม 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน อาจจะมากไปหรือน้อยไปสำหรับบางท่านได้ และการออมอาจอยู่ในรูปของการฝากเงินการซื้อพันธบัตรรัฐบาล การถือครองสังหาและอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ ในสมัยนี้สามารถออมได้ในหลายรูปแบบ ในวันเด็กที่จะถึงนี้ขอสนับสนุนการสร้างนิสัยการออมของเด็กและเยาวชน แก่ทุกท่านด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)