ราชสีห์ คชสีห์ บัวแก้ว กับ มข. (5)

EWEC CEO มน. มรภ.กำแพงเพชร
เพื่อให้งานวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2549 นี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงลงศึกษาและตรวจสอบพื้นที่จริง ที่จังหวัดตาก อ.แม่สอด ตั้งแต่วันที่ 28-30 ต.ค. 2548 โดยศึกษางานที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการต้อนรับและความรู้อย่างดี  เกี่ยวกับภาคเหนือ และไปที่อำเภอแม่สอดเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผศ.รัตนา  ปัญญาการ  อธิการบดีมรภ.กำแพงเพชรและคณะ ที่ศูนย์แม่สอด ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานหอการค้าอ.แม่สอด ที่มีความเข้มแข็งและมีพลังในการร่วมมือพัฒนาอำเภอแม่สอด รู้สึกภูมิใจที่หอการค้ามีส่วนร่วมงานและสนับสนุนการรักษาของมรภ.กำแพงเพชร ศูนย์แม่สอดเป็นอย่างดี และรู้สึกประทับใจในความร่วมมือของจังหวัดที่จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพม่า เพื่อมาศึกษาที่มรภ.กำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด จำนวนปีละ 40 ทุน โดยใช้งบ CEO ของจังหวัดตาก อ.แม่สอดเป็นจุดแรกที่เส้นทางจะเข้าสู่ประเทศไทย เท่าที่สังเกตุดูมีสินค้าอาหารประเภททะเลเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก ที่อำเภอแม่สอดมีแรงงานชาวพม่าเป็นจำนวนมากทำงานอยู่ตามโรงงานต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เซรามิก เป็นต้น  ข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้ทีมงานมองภาพของ EWEC ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีประโยชน์ต่อการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)