วันที่ 12 ม.ค.49 ช่วงเช้า ผมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ Mobile Unit ช่วงบ่าย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (NURSC) และช่วงค่ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ผ้า “ชมภูษา ชิมอาหาร ลานวัฒนธรรม”

         งาน “ชมภูษา ชิมอาหาร ลานวัฒนธรรม” จัดโดย ทีมงานพิพิธภัณฑ์ผ้า มน. ซึ่งนำโดยท่านผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ฐิติมา (ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ) ความสำเร็จของงานแสดงถึงความเข้มแข็งของทีมงานได้เป็นอย่างดี

         คำพูดที่ได้ยินหลายครั้งในงาน “เงิน 1,200 บาท ที่ท่านช่วยสนับสนุนใช้ผ้าไทยพื้นบ้าน จะช่วยให้คนไทยหนึ่งครอบครัว สามารถอยู่ได้ 1 เดือน” บอกอะไรได้หลายอย่างครับ

         ที่ มน. นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ชีวิต (เกี่ยวกับการผลิตผ้าไทยพื้นบ้านครบวงจร) ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถช่วยกันสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับผ้าไทยพื้นบ้านแบบครบวงจรได้ไม่ยาก ถ้ามีการบริหารจัดการงานวิจัยด้านนี้ดี ๆ

         ผมได้เคยสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านนี้ไปบ้างแล้ว และกำลังหาโอกาสรวมทีมวิจัยเป็นลักษณะชุดโครงการเร็ว ๆ นี้ (23-24 ก.พ.49) จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมพัฒนาชุดโครงการวิจัยไว้ล่วงหน้าด้วยครับ

         สุดท้ายผมมีภาพในงาน “ชมภูษา ชิมอาหาร ลานวัฒนธรรม” มาฝากด้วยครับ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         วิบูลย์ วัฒนาธร