ประโยชน์

การออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อผู้สูงอายุ

         จากผลของการออกกำลังกายต่อการทำงานของร่างกายจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายทำให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางร่างกายชลอการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ และสามารถฟื้นฟูอวัยวะท่เสื่อมไปแล้วให่ดีขึ้น

  ประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อร่างกายผู้สูงอายุ พอสรุปได้ดังนี้

1.ทำห้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

2.ทำให้สมรรถภาพทางด้านต่าง ๆ สูงทำงานได้มากขึ้น ความเหนื่อยน้อยลง แรงกล้ามเน่อมากขึ้น และมีความอดทนมากขึ้น

3.ช่วยควบคุมน้ำหนักตัวและทรวดทรง

4.ป้องกันโรคท่เกิดจากความเสื่อม อาทิ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อมต่าง ๆ

5.ช่วยฟื้นฟูสภาพในผู้ท่มีโรคความเสื่อมดังกล่าวในข้อ 4

     ประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการชลอ  ความชรา  เนื่องจากความชราไม่ได้ตัดสิ้นด้วยอายุตามนาฬิการอย่างเดียว  แต่ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ รูปร่างท่ปรากฏ  จิตใจ สมรรถภาพทางร่างกาย  ซึ่งผลการออกกำลังกายท่ถูกต้องจะทำให้องค์ประกอบทั้ง 3 ดีขึ้นได้  เพราะการออกกำลังกายสามารถยืดอายุให้ยื่นยาวออกไป โดยการออกกำลังกายแสดงให้เห็นว่าสามรถทำให้ผู้ป่วยบางโรคมีชีวิตยื่นยาวต่อไปอย่างมีสมรรถภาพ ทำให้เชื่อได้ว่าการออกกำลังกายสามารถยืดอายุให้ยื่นยาว

     ด.ต.พิกุล  เสนาชัย   รหัสนักศึกษา  4930123103753

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

หมายเลขบันทึก: 121080, เขียน: 21 Aug 2007 @ 19:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การออกกำลังกายเป็นการดีท่ีผู้สูงวัยควรกระทำ

  วิเชียร กทม.