การละเล่นเพลงโลมหางเชือก(5)

บัวชูฝัก
พี่รักสนุกจึงได้บุกรุกเข้ามาโลมเอย

บทร้องเพลงโลมหางเชือก         

  ( บทร้องสร้อยเพลง )     โลมเอยโลมช้า   โอระช้าโลมเอย            

 ( บทร้องสร้อยสอด )    ออระหัดชัดช้า   ไม่รักไม่มาโลมเอย    หรือ    ออระหัดชัดช้า          ไม่รักอย่ามาโลมเอย  

ชาย.                โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนนางช้างมาโลมใบไผ่              พี่รักสนุกจึงได้บุกรุกเข้ามาโลมเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

หญิง.              โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนดังช้างมาโลมใบไผ่            จะโลมไปนักมันก็มักไม่ได้เอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )     

  ชาย.                      โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนนางช้างเห็นใบไผ่                   พี่อยากจะได้จึงเข้ามาโลมเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )

  หญิง.              โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนดังโลมต้นหมาก               เขาจากไปไกลน้ำตาน้องไหลพรากพราก            เมื่อไรจะมาฉันแลหาเขานักเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

ชาย.                      โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนนางช้างเห็นใบไผ่อ่อน       พี่อยากเข้าไปนอนใกล้เอย                         ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )

  หญิง.              โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนดังช้างมาโลมต้นอ้อ      เขาบอกตัวน้องว่าจะเข้าห้องเข้าหอ                    พี่ยังไม่มาน้องน้ำตาไหลคลอเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

ชาย.                      โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนนางช้างโลมต้นแค       พี่สมัครรักน้องแท้                                                    สองตาไม่แลใครใครเอย                 ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

หญิง.              โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนดังช้างมาโลมต้นขนุน       รักกันไม่ได้กัน                                                           เพราะตัวฉันไม่มีบุญเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

ชาย.                      โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนนางช้างโลมต้นกระท้อน         ให้น้องอ่อนลงมาหาพี่เถิดหนา                             แม่ยอดชีวาของพี่เอย          ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

หญิง.              โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนดังโลมไรไร       ฝนตกฟ้าแลบเอาหัวไปแอบต้นไม้                                   น้ำตากับน้ำฝนมันมันก็ไหลปนกันไปเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

ชาย.                      โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนพี่โลมต้นจันกระพ้อ          หรือรูปพี่ไม่หล่อหรือแม่ยิ้มเป็นใย                                  จึงไม่พอใจให้พี่โลมเอย ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )  

หญิง.              โลมเอ๋ยโลม                                      เสมือนน้องโลมต้นชมชื่น      เอาสองมือกวักเพราะชู้รักเราไปเป็นอื่น              เข้าห้องทีไรน้ำตาน้องไหลทุกคืน ( ลูกคู่ร้องบทสร้อยเพลงและบทสร้อยสอด )      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวชูฝักความเห็น (0)