AAR การเข้าร่วม UKM 3 ปีที่ผ่านมา : มวล.

ภายหลังจากการเข้าร่วม UKM ทุกครั้ง ผู้เข้าร่วมมีพลัง (มีไฟ) ในการขับเคลื่อนการทำงาน

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ขอให้สมาชิกในเครือข่าย UKM ได้ AAR "เหลียวหลัง แลหน้า UKM network จาก 3 ปีที่มา" มหาวิทยาลัยได้อะไรบ้าง ผลการแลกเปลี่ยนกับในวงเล็กๆ กับคุณเอื้อ (ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร) มีดังนี้

ความคาดหวังในการเข้าร่วม UKM
  1. เพื่อให้พนักงานของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ เทคนิค เครื่องมือ กระบวนการการ KM ที่นำไปใช้ในการพัฒนางานของสมาชิกในเครือข่าย
  2. เพื่อให้พนักงานได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน
  สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม UKM
  1. ภายหลังจากการเข้าร่วม UKM ทุกครั้ง ผู้เข้าร่วมมีพลัง (มีไฟ) ในการขับเคลื่อนการทำงาน
  2. มิตรภาพจากต่างมหาวิทยาลัย
  3. ได้เทคนิค กระบวนการการจัดการความรู้ที่ชัดเจนขึ้น ทำให้รู้สึกมั่นใจในการสนับสนุน ให้คำปรึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่จะนำ KM ไปใช้ในการพัฒนางาน
  4. พนักงานได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงานจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานในภารกิจเดียวกัน
  สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าที่คาดหวัง การสานต่อและต่อยอดเครือข่ายยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรจัดปีละ 2 ครั้ง และจัดที่ศูนย์กลางคือกรุงเทพมหานครฯ
  2. ในการแลกเปลี่ยน UKM network ควรจะให้มีการเล่าประสบการณ์ Best Practice อย่างใกล้ชิด เน้นวิธีปฏิบัติจากองค์กรภายนอกเครือข่ายด้วย
  3. กลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วม UKM network ระหว่างกลุ่มที่มีประสบการณ์สูงในการใช้ KM ในการขับเคลื่อนงาน กับ กลุ่มมือใหม่หัดขับ เพื่อการเรียนรู้กระบวนการ ควรจัดเวทีแยกจากกัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมควรชัดเจน เน้นที่เนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หัวข้อไม่กว้างมาก ลงลึกในเนื้องานและพูดคุยสิ่งที่จะกลับมาทำต่ออย่างเป็นรูปธรรม อาจเพิ่มเวลาการแลกเปลี่ยน เป็น 3 วัน  2 คืน และมีการแลกเปลี่ยนทาง B2B อย่างต่อเนื่อง
หากพี่ๆ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ชวนต่อเติม และแลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#aar ukm

หมายเลขบันทึก: 121073, เขียน: 21 Aug 2007 @ 18:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

กำลังศึกษาการทำงานKS อยู่ครับ