ครอบครัวศรีนครน่าน ครอบครัวเรียนรู้สู่ความเข้มแข็ง

ครอบครัวเรียนรู้

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวหาได้เป็นภาระหน้าที่ของครอบครัวเท่านั้น หากแต่บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการก็มีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการช่วยกันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง

 โรงเรียนศรีนครน่าน ตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ชานเมืองออกไป และมีความใส่ใจต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง โดยมีแนวคิดว่าหากครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลปกป้องลูกหลานตนเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่ดีงาม อ.สมพร ไชยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครน่าน จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน โดยมีนักเรียนชั้น ม.๑ และม.๒ ผู้ปกครอง และครูในโรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

วันแรก กระบวนการเรียนรู้เริ่มจากพิธีเปิดโดยผอ.สพท.น่านเขต๑ หลังจากนั้นทีมงานวิทยากรกระบวนการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดน่าน ก็เริ่มการเรียนรู้โดยการสันทนาการสร้างความคุ้นเคยกัน หลังจากนั้นก็แยกกลุ่มพ่อ แม่ ครู และนักเรียน เพื่อร่วมกันสร้างภาพครอบครัวในฝันแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง หลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์ร่วมกันว่าครอบครัวที่เป็นอยู่จริงเป็นอย่างไร การกิน การอยู่ การทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วนำเสนอสู่กันฟัง จากการเรียนรู้พบว่าครอบครัวในฝันกับครอบครัวที่เป็นอยู่จริงยังห่างไกลกันมาก ครอบครัวยังขาดการดูแลปกป้องคุ้มครองกันอย่างเต็มที่ การให้เวลาและเรียนรู้กันและกันมีน้อย ช่องว่างของผู้ปกครองและนักเรียนยังมีมาก ความไม่เข้าใจกันยังเป็นปัญหาร่วมกัน และที่สำคัญครอบครัวยังมีเรื่องของอบายมุข เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอๆ

หลังจากนั้นทีมวิทยากรกระบวนการได้นำเสนอสถานการณ์ครอบครัวน่านให้ทุกคนได้รับรู้และตระหนักเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องครอบครัว หลังจากนั้นให้ชมโฆษณาชุดสายสัมพันธ์แล้วให้ทุกคนคิดว่าได้เรียนรู้อะไร และถ้าตนเองอยู่ในสถานการณ์นั้นจะทำอย่างไร นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วเข้าสู่กระบวนการกลุ่มคิดร่วมกันในประเด็น “ท่าทางที่ไม่อยากเห็น คำพูดที่ไม่อยากได้ยิน” ของคนในครอบครัว กิจกรรมนี้ทำให้แต่ละฝ่ายได้รับฟังความคิดกันและกันและปณิธานตนเองในการที่จะปรับตัวเข้าหากัน ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง

วันที่สอง เริ่มจากกิจกรรมทบทวนการเรียนรู้ หลังจากนั้นเริ่มกิจกรรมขอบคุณขอโทษโดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนนั่งด้วยกัน ทำสมาธิก่อนแล้วคิดทบทวนสิ่งดีดีที่เราได้ทำให้กับคนในครอบครัวและสิ่งไม่ดีที่เราทำให้คนในครอบครัวเสียใจ หลังจากนั้นให้เขียนลงในบัตรคำ แล้วให้ดูวิดีทัศน์ธรรมะดิลิเวอรี่ของพระมหาสมปอง ตาลุปดโต ชุดธรรมะสำหรับครอบครัว เสร็จแล้วก็ให้แต่ละครอบครัวได้กล่าวขอบคุณและขอโทษซึ่งกันและกัน ให้นักเรียนได้กราบขอบคุณผู้ปกครอง ช่วงนี้เองเป็นช่วงแห่งความปลื้มปิติของการเรียนรู้ หลายๆ คนกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่ รวมทั้งวิทยากรกระบวนการบางคนด้วย

หลังจากนั้นให้แต่ละครอบครัวได้คิดกิจกรรมที่จะเป็นพันธะสัญญาร่วมกันในการที่จะช่วยกันเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และปิดท้ายด้วยการนำพระราชดำรัสของในหลวงมาตอกย้ำในการที่จะร่วมทำความดีให้กับแผ่นดิน โดยเริ่มจากครอบครัวของตนเอง

การเรียนรู้สองวันนี้ทุกคนบอกว่าคุ้มค่า อยากให้จัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เราในฐานะทีมวิทยากรกระบวนการก็พลอยรู้สึกยินดีปลื้มปิติที่เห็นคนในครอบครัวมีความสุขและโรงเรียนก็เป็นพลังหนึ่งในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ขอบคุณครอบครัวศรีนครน่านทุกคนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครอบครัวเข้มแข็ง

คำสำคัญ (Tags)#ครอบครัวเข้มแข็ง

หมายเลขบันทึก: 120952, เขียน: 21 Aug 2007 @ 10:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)