หยุด ไม่หยุด

พิชชา

วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษ

เป็นผลมาจากการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปลงมติเมื่อวานนี้

วันหยุดวันนี้หลายคนหยุดพักสบายใจ แต่ มีอีกหลาย ๆ คนยังทำงานอยู่

ทั้งที่ทำงานโดยกติกาของหน่วยงาน หรือบางคนก็ทำงานด้วยภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ

อย่างวันนี้มาท่ตึกทำงานแต่ไม่ได้ขึ้นไปที่ทำงานค่ะ เพราะวันนี้รับหน้าที่ไปรับอาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะที่สนามบิน

ที่ท่านให้เกียรติพวกเราอีกเช่นเคยมาบรรยายให้ความรู้...

แม้ว่าหน้าที่ทางบ้านและการงานของท่านมากมายนักท่านยังอุตส่าห์สละเวลาให้พวกเราค่ะ 

- - - - - - - - -

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นนักวิชาการและนักบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างดียิ่ง และได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ และโทรทัศน์รายการต่าง ๆ โดยเป็นวิทยากรรับเชิญมาอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ได้รณรงค์ผ่านทางสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้วัยรุ่นและคนไทยมี "พัฒนาการ" ที่ดีควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยอย่างสม่ำเสมอ บทบาทของ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยสาขาต่าง ๆ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้ตัดสินใจอนาคต ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและประเทศ

ในส่วนของคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยได้ร่วมก่อตั้งและผลักดันในการจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง" เป็นผลสำเร็จ และได้ร่วมสร้างรากฐานของกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จนกระทั่งพัฒนามาเป็นศูนย์บริการวิชาการในปัจจุบัน บทบาทของศูนย์บริการวิชาการในการให้การศึกษาต่อเนื่อง แก่ราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปในรูปหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถือว่าเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและ
ส่งผลต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า
และความสำเร็จของภารกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ยังคงสนับสนุนศูนย์บริการวิชาการ โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเต็มที่ และสม่ำเสมอ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ การเป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลากว่า 10 ปี ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์บริการวิชาการเป็นอย่างมาก สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ โดยได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547

ที่มา : ข่าวสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

คำสำคัญ (Tags)#วันหยุด#อาจารย์แม่#รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ

หมายเลขบันทึก: 120756, เขียน: 20 Aug 2007 @ 11:10 (), แก้ไข: 01 Feb 2015 @ 12:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

รู้สึกว่า น้องจะป็นชาวเชียงใหม่ใชไหมคะ พี่มีเรื่องชาวแพร่มาฝาก เป็นชาวล้านนาด้วยกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะP

  • น้องเป็นคนเมืองแต้ๆเจ้า
  • งั้นตามไปเลยใช่ไหมคะ