ปัจจัยที่ส่งผลให้ Change management ประสบผลสำเร็จ

Anuroj48
Top 10 success factors for change management

 

 

ปีเตอร์  เอ็ม เซงเก้  กล่าวว่า   คนทั่วไปไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ต่อต้านการถูกเปลี่ยนแปลง

Top 10 success factors for change  management.

1.      ensure top sponsorship ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน     82%       สำคัญที่สุด   ถ้าผู้บริหารไม่เล่นด้วยอย่าทำ   

  2.      treating  people  fairly   มีความเป็นธรรม     82%

3.      Involving employees   พนักงานมีส่วนร่วมโดยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย   75%

4.      Giving quality communications ,มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ 70%

5.      Providing sufficient training อบรมเพียงพอ    68%

6.      Using clear performance measures  ตัววัดผลการทำงานที่ชัดเจน   65%

7.      Building team after change      สร้างทีม         62%

8.      Focusing on culture/skill change    62 %

9.      Rewarding success      60%

10.  Using internal champion     คือ Talent ทำงานดี พฤติกรรมดี ต้องเป็น champion ต้องเปลี่ยน Paradigm   60%

         ที่สำคัญคือการ  Transform   ที่จะประสบผลสำเร็จนั้น  เป้าชัด ระบบรอง  คนต้องตื่นตัว โดยผู้นำ  ต้อง

1.      สร้างบรรยากาศ    

2.      มีพลัง

3.      มีวิสัยทัศน์

4.      สามารถเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร

5.      วางระบบการการเปลี่ยนแปลงให้คนเข้าใจ สร้างกลไก ประสานเป็นความเป็นหนึ่งและรับฟัง  feedback ขอบเขต

ในการเปลี่ยนแปลง   สิ่งที่ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนประกอบด้วย

1.      เปลี่ยน Vision  Mission

2.      โครงสร้าง ระบบ

3 .      วัฒนธรรม   Norm

4.      เทคโนโลยี

5.      กายภาพ Physical setting  เช่นการย้าย office

6.      สมรรถนะคน

      ขั้นตอน ต้องเปลี่ยนจากข้างใน   สร้างเป็นเจ้าของ

ดังนั้นปัจจัยสู่ความสำเร็จ จึงประกอบด้วย

1.      ยืนยันความจำเป็นอย่างชัดเจน  ให้คนรู้ว่าต้องมีการการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร   เช่นต้องขายสำนักงานใหญ่  อาจมีการแสดง balance sheet

2.      ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

3.      สร้างความสำเร็จในระยะสั้นให้เห็นก่อน   (Small win) มุ่งให้เห็นผลที่น่าเชื่อ และรีบประกาศให้ทุกคนรับรู้

4.      อย่าหยุดสื่อสาร  ทำตามที่พูด เป็นตัวอย่างที่ดี รับฟังความคิดเห็นกันและกัน

5.      สร้างพันธะสัญญา  และคณะทำงานที่ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม

6.      กระบวนการต่างๆ ชัดเจน ง่าย ไม่ซับซ้อน

7.      หาแนวร่วมอาสาสมัครเข้ามาเป็นพลัง   ไม่มีใครปฏิเสธความคิดของตัวเองถ้าบุคลากรอาสาสมัครเข้ามาได้แสดงความคิดเห็น  มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะนำพาสู่ความร่วมมือ  การเปลี่ยนแปลงจะไปได้ดี    

  คนในองค์กรจะมีอยู่ 3 ประเภท    ที่ HR ต้องแยกแยะ  ให้ได้ว่าใครเป็นประเภทไหน 

1.      ประเภทเห็นด้วย  ( 20%)   ต้องสร้างคนกลุ่มนี้ให้เป็น change agent

2.      ประเภทรอดูลังเล  ( 70%)    เอา 20% มาช่วยดึง 70% ให้ได้และอย่างเร็ว  เพราะถ้าช้า 10 %  จะดึง 70%  

3.      ประเภทต้านการเปลี่ยนแปลง  ( 10%)    จำกัดวง 10% ไม่ให้ก่อการวุ่นวาย   บรรยากาศการต่อต้านนั้นต้องมีแน่นอนแต่ต้องทำให้บรรยากาศต่อต้านนั้นสั้น ๆ อย่าให้ยาว ต้องสร้างให้เกิดการยอมรับเร็วที่สุด   การลดการต้าน  ให้ทุกคนรู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

โศกนาฏกรรมการเปลี่ยนแปลง

1.      ผุ้บริหารระดับสูงสั่งการแล้วแยกตัวออกไป  ไม่สนใจให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

2.      ผู้บริหารระดับกลางเกิดความกดดัน   จากผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ให้สนับสนุน   

3.      พนักงานรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม ไม่เชื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีกับตนเองจึงต่อต้าน  

สรุป

Change  Management  เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเราอยู่รอด   ทุกคนมีงานทำ  ผู้บริหารระดับสูง ต้องเห็นด้วย ทุกคนเกี่ยวพันกัน  สื่อสารในองค์กรมากๆ ให้คิดเหมือนกัน สร้างความสำเร็จระยะสั้น และ Champion ให้กำลังใจกันมากๆ การเปลี่ยนแปลจึงจะสำเร็จ  

ปีเตอร์  เอ็ม เซงเก้  กล่าวว่า   คนทั่วไปไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ต่อต้านการถูกเปลี่ยนแปลง

คุณเห็นด้วยหรือไม่?

.................

คนึงนิจ  อนุโรจน์ 

สรุปประเด็นการบรรยาย  อาจารย์  ชาญวิทย์  สิงหเสนี  เมื่อ 15 ส.ค.20

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Human Resource Guide by Dr.Khanuengnich Anuroj

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์#change management

หมายเลขบันทึก: 120380, เขียน: 18 Aug 2007 @ 12:17 (), แก้ไข: 29 May 2013 @ 09:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)