ปัจจัยที่ส่งผลให้ Change Management ไม่ประสบผลสำเร็จ

Anuroj48
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเราต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง

 

 

ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น  ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะเป็นการเปลี่ยนที่พฤติกรรม ( if you want small changes, work on your behavior)  แต่ถ้าเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดจะเป็นการเปลี่ยนที่กรอบความคิด ( if you want quantum-leap changes, work on your paradigms.)  

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 3  เรื่อง คือ

o      การจัดการ

o      เทคโนโลยี

o      พฤติกรรม 

ปัจจุบันเป็นอย่างไร       Transition state       สู่เป้าหมายที่ต้องการ

                                      Is change 

            การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องชัดเจนว่า  ทำอย่างไร  ใครเป็นคนทำ   

  องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง

1.      ปัญหาปัจจุบัน (pain)  ข้อมูลยืนยันความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง

2.      วิธีแก้ไข (remedy)

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง

1.      Micro:  when I must Change

2.      Organization:  when we  must Change

3.      Macro:  everyone must change   

Dimension of Change  (Scope , Speed)  

 

broad Turnaround Transformation   Doing different things
  scope narrow reengineering Continuous Improvement Doing the same things better
                                                 Fast                                            slow                                                Speed

1.      reengineering  เป็นการเปลี่ยนในวงแคบ แต่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  เป็น single process

2.      Continuous Improvement  เป็นการเปลี่ยนในวงแคบและอย่างช้าๆ   ยังคงเป็นการทำงานเดิม ๆ  แต่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม   เช่น 5 ส

3.      Turnaround  เป็นการเปลี่ยนในวงกว้างอย่างรวดเร็ว   ทำทั้งหมดอย่างเร็ว    เช่นการควบรวม(2บริษัท)  การซื้อบริษัท เป็นต้น ซึ่งต้องทำให้สำเร็จภายใน 100 วัน ป้องกันไม่ให้Productivity จะลดลง หรือบุคลากรไหลออก  หรือเสียขวัญกำลังใจ

4.      Transformation   เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บูรณาการ  มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในวงกล้าแต่อย่างค่อยเป็นค่อยไป  มุ่งพัฒนางานใหม่ให้เห็นซึ่งความแตกต่าง                                                             

 Top 10 barriers การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายหลายองค์กรไม่ประสบผลสำเร็จ   ปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่ประสบผลสำเร็จประกอบด้วย

1.      Competing resource    แย่งทรัพยากร 48  โดยแย่งคนหรือหวงคนมากที่สุด  48  %

2.      Functional boundary    มีการตั้งกำแพงระหว่างแต่ละหน่วยงาน  44  % 

3.      Change skill  ความชำนาญ ทักษะในการบริหารความเปลี่ยนแปลงน้อย    43   %

4.      long IT lead time   .ใช้เวลาปรับ IT นาน     35  %

5.      Middle management   ผู้บริหารระดับกลาง     38%

6.      Communication การสื่อสาร (ให้ รู้เรื่องต้องพูด 7 ครั้ง  ให้เข้าใจต้องพูด 15ครั้ง)  35%

7.      Employee opposition พนักงานต่อต้าน  33 %

8.      HR (principle/training) issue การพัฒนาไม่ทั่วถึง   33 %

9.      Initiative fatigue ความคิดริเริ่มล้า 32 %

10.  Unrealistic timetable ระยะเวลาในการเปลี่ยนไม่สมเหตุสมผล    31 %                                   

 ที่พบใน ไทยมากคือสีแดง

......................

Top 10 success factor for Change management........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Human Resource Guide by Dr.Khanuengnich Anuroj

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์#change management

หมายเลขบันทึก: 120377, เขียน: 18 Aug 2007 @ 11:54 (), แก้ไข: 29 May 2013 @ 09:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)