การติดตามหนังสือค้างส่งในห้องสมุดคณะ สถาบันที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

Ku librarian
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือค้างส่ง

การติดตามหนังสือค้างส่งอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ

            มาตรการสร้างวินัยการทำงานโดยพิมพ์ใบทวงในระบบให้ครบ ตามกำหนด 21 วัน   และติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ   1.1     จัดพิมพ์รายการหนังสือค้างส่งทั้ง 3 ระดับ  เพื่อให้ระบบคำนวณค่าปรับของหนังสือและแสดงคำว่า Bill  ในรายการนั้น  ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่าห้องสมุดได้ติดตามทวงหนังสือมาเป็นระยะเวลานานจนถึงที่สุดแล้ว  

1.2 ตรวจสอบรายการค้างส่งให้ถูกต้องก่อนจัดส่ง  เนื่องจากอาจมีผู้ใช้ส่งหนังสือคืนในช่วงที่ระบบกำลังดำเนินการพิมพ์ใบทวง   

 

                  วิธีปฏิบัติงานที่ดีในการ ตรวจสอบสถานภาพการศึกษาและที่อยู่ของผู้ยืม  ควรใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีดังนี้

1.2     ห้องสมุดคณะติดต่อขอข้อมูลที่อยู่จากหน่วยบริการการศึกษาของคณะ 1.3     ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศนิสิตจากเว็บไซต์ของสำนักทะเบียน 1.4     ติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางสำนักทะเบียนโดยตรง 1.5     ข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบ INNOPAC  

วิธีปฏิบัติงานที่ดีใน การพิจารณาเลือกวิธีการติดตาม  

1.6     จัดทำบันทึกแจ้งภาควิชา และปิดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งหนังสือที่ห้องสมุด

1.7     แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยวาจาหรือบันทึกข้อความย่อย ( แบบไม่เป็นทางการ)

1.8     โทรศัพท์ติดตาม

1.9     ส่งใบทวงตามที่อยู่

1.10  ประกาศทางเว็บไซต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการดำเนินงานห้องสมุด : การติดตามหนังสือค้างส่ง

คำสำคัญ (Tags)#การตรวจสอบ#การพิมพ์ใบทวง#วิธีการติดตาม#หนังสือค้างส่ง

หมายเลขบันทึก: 120257, เขียน: 17 Aug 2007 @ 16:57 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)