ช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 ม.ค. 49 ผมเข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี ส่วนช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร (สัปดาห์นี้เลื่อนขึ้นมาเป็นวันอังคาร ปกติโดยทั่วไปจะเป็นวันพุธ) ในตอนค่ำเข้าร่วมงาน “กีฬาบุคลากรสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2549”

         ในการประชุมกรรมการบริหาร มีเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจคือ อาจารย์ท่านหนึ่งจากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ทำเรื่องขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่กำลังจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากด้าน IT เป็นด้าน KM

         ในตอนค่ำผมพยายามเดินเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกัน ระหว่างเดินถ่ายภาพไปก็บอกให้คนที่ถูกถ่ายคอยดูรูปตัวเองใน NUKM blog เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ blog บางส่วนของภาพที่เก็บได้มาเป็นเช่นนี้ครับ

  

  

  

  

  

  

  

         วิบูลย์ วัฒนาธร