หมอ ลึกซึ้งกว่าที่คิด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Tacit Knowledge from Savannakhet Team

หมอ ลึกซึ้งกว่าที่คิด

 ระหว่างพักรับประทานอาหารว่างในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทีมงานที่เป็น "หมอ" ได้แสดงความคิดเห็น คำว่า "หมอ" ออกสำเนียง เหมือนกันทั้งไทย และ ลาว แต่ความหมายที่ท่าน "ลปรร" ให้ฟ้งลึกซึ้งมาก

 ห คือ ให้ และ ห่วงใย

 ม คือ มนุษยธรรม

 อ คือ เอื้ออาทร

 สรุปที่ท่าน "เล่า"  "หมอ" แปลความหมายว่า ผู้ที่ให้ ห่วงใย มีมนุษยธรรม และ มีความเอื้ออาทร

 ฟังแล้ว "ชื่นใจ" ครับ

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)