ภาพบรรยากาศ “KM สัญจร ครั้งที่ 2 ของ สคส.”

         บ่ายวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 49 ผมกับทีมงานจาก มน. มี ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัย) ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (Beeman) คุณจรินทร จันทรนฤมล (หัวหน้างานวิจัย) ดร.อภิชัย อภิชาติบุตร รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล และ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ สคส. ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

         ท่านอาจารย์ ดร.เสมอ ได้เล่าบรรยากาศของกิจกรรมไว้บ้างแล้ว < Link > ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์และทีมงานก็คงจะมีรายละเอียดมาเล่าตามมาอีกมาก ผมจึงขอนำเอาภาพบรรยากาศบางส่วนมานำเสนอดังนี้ครับ

  

  

  

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)