รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 5/2548

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 5/2548

         ขอนำรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 5/2548  ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548   ดังต่อไปนี้

                                  รายงานการประชุม (click)

วิจารณ์  พานิช

 12 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)